Bir İndigo Yetişkin Olup Olmadığınızı Kontrol Edin!!!

Son on yıldır indigo yetişkinler ve indigo çocuklar terimlerini duymuş olabilirsiniz. Ama bu terim bazılarınızın düşündüğü kadar yeni değil.

İndigolar doğuştan gelen maneviyat anlayışına sahip insanlar olma eğilimindedirler. Hassas, sezgisel, canlı, sevgi dolu, zeki ve meraklıdırlar. Genellikle dünyada olumlu bir değişiklik yapmaya yönlendirilirler. Sıklıkla “farklı” oldukları düşünülse de, indigolar aslında iyi insanlardır.

İndigo terimi, kişinin aura renginin royal mavisi olduğu inancını ifade eder. Bu, yedi çakranın altıncısıyla aynı renktedir. Bu çakra bilinci, bilgeliği ve manevi alemlerle olan bağlantıları temsil eder.

İndigolar insanlığı yeni bir aydınlanma aşamasına ve daha yüksek bir bilinç boyutuna yükseltmek için buradalar.

Bunu sevgi ve ışık yayarak, insanları daha yüksek benliğin doğasına eğiterek, onlara denge ve daha yüksek bilinç yollarını öğreterek yaparlar.

İndigolar gibi kendi özelliklerine sahip, hepsini birbirinden ayıran birkaç grup daha var.

Bunlara Kristaller, Gökkuşağı ve Yıldız Tohumları dahildir. Tüm bu grupların ortak adı Işık İşçileridir. Indigolar, çevrelerindeki dünyayı anlamak için içgörülerini kullanan özgür düşünceli bireylerdir.

Bir İndigo kişi kavramı, 60’larda veya 70’lerde doğan birçok çocuğun güçlü indigo auraları olduğu keşfedildiği 1970’lerde geliştirilmiştir.

Genellikle birisinin Indigo olup olmadığını anlamanın en kolay yolu, indigo rengiyle rezonansa girip girmediğini sormaktır. İndigo tercih edilen renk seçimi olmasa bile, büyük olasılıkla güçlü bir rezonans hissedecek ve bunun neden olduğu konusunda hiçbir açıklamaya gerek duymayacaktır.

İndigolar kendi yaşamları için sorumluluk alır ve sezgilerini istedikleri yolu takip etmek için kullanırlar. Yaşamlarının anlamını ve günlük yaşamın sunduğu gizli ve bilinçaltı mesajlarında bulunan eksik cevapları bulmaya çalışırlar.

Indigoların ana özelliklerinden biri güçlü bir sezgi ve psişik yetenektir ve birçoğu kendilerinin bu kısmının tam olarak farkında olmasalar bile sezgileri çok fazla gelişmiştir.

İndigolar uyumlu yaşamak istiyorlar. Tüm insanlarla, hayvanlarla ve tüm canlı organizmalarla barış içinde birleşmeleri için yeryüzüyle bir arada hissetmek istiyorlar.

Bir İndigo’nun insanlığa hizmet etmek ve ihtiyacı olan herhangi birine yardım etmek için doğuştan gelen bir arzusu olacaktır. Eşitlik için savaşıyorlar ve herhangi bir şekilde yardıma ihtiyaç duyanları desteklemek için her türlü çabayı gösteriyorlar.

Her zaman modern toplum için inşa edilmemiş gibi hissederek uyum sağlamayı zor buluyorlar. Gençler olarak, genellikle izole edilirler çünkü akranları onları “garip” olarak görürler, ancak gerçekte, zamanın hemen önündedirler. Bu nedenle, birçok Indigo, manevi duyularını çok daha hızlı geliştirir.


Bir İndigo Çocuk Yetiştirme

Çocuk yetiştirmenin basit bir gerçeği, çocuklarınıza her zaman gerçeği söyleyemeyeceğinizdir. Az sayıda ebeveyn çocukları tartışmaya sokmamanın iyi bir fikir olduğunu düşünürdü. Onların içgüdüleri onları aile sorunlarından korumaktır. Bu içgüdüler çoğu ebeveyne oldukça iyi rehberlik eder. İndigo çocukların ebeveynleri için bunun tersi doğrudur. İndigoların fazladan bir anlamı var. Yalan kokusunu alabiliyorlar ya da hissedebiliyorlar.

Aldatmanın onlara keskin bir kokusu vardır ve onları varlıklarının çekirdeğine kadar rahatsız eder. Yalan ne kadar beyaz olursa olsun, onlara göre gerçek değildir. Bir Indigo yetiştiriyorsanız, onlara karşı dürüst olmanız gerekir. Çoğu durumda onlara gerçeği söylemek anlamına gelir, ancak bir çocuğa söyleyemeyeceğiniz bazı şeyler vardır.

Bu gibi durumlarda, onlara söyleyemeyeceğinizi söylemelisiniz. Bir şeyler saklamak konusunda dürüstlük olsa bile, bu dürüst olmaktır. Gerçeğe ve otoriteye karşı gösterdikleri tutum tesadüf değildir.

Bütün hayatlarını adaletsizliği ve yalanları açığa çıkarmak için harcıyorlar.


İndigoların Özellikleri

İndigo yetişkinlerin ve indigo çocukların birçok özelliği ve niteliği vardır. Resmi bir psikolojik “test” veya değerlendirme yoktur. Burada saydığım özelliklerin çoğuyla kendinizi tanımladığınızı düşünüyorsanız, o zaman bir indigo olabilirsiniz.


Maneviyat:

İndigo yetişkinler ve indigo çocuklar genellikle yaşamları boyunca doğuştan gelen bir maneviyat duygusuna sahiptir. Yaratıcı veya entelektüel anlamda “yetenekli” olarak adlandırılırlar. İndigo insanlar diğer ruhsal alemlerin ve boyutların psişik olarak farkındalar. Özellikle bu inançların kabul edildiği bir ortamda yetiştirildiklerinde kendileriyle doğrudan bağlantılı hissederler.


Bilgelik:

İnsanlar bilgeliğin yaş ve deneyimden geldiğini söyler. İndigo yetişkinler, tüm yaşamları boyunca yıllarının çok ötesinde olağanüstü bilgelik gösterme eğilimindedir. Özellikle de çocukken.


Sezgisel Netlik:

İndigo yetişkinler ve indigo çocuklar genellikle psişik olma noktasında son derece sezgisel ve algılayıcıdırlar. Bir şeyin doğru ya da yanlış olduğunu ya da yaşamın hemen köşesinde olduğunu bilirler ve hissederler. Yalan söyleyen kişileri anında yakalayabilirler. Potansiyel olarak kötü enerjinin olabileceği insanları ve olayları görebilirler. Bu, doğal olarak gelen ve her zaman var olan, psişik bir biliş ve duygu yeteneğidir.


Duyarlılık:

İndigolar diğer insanlara ve çevresine psişik olarak duyarlıdır. Ayrıca fiziksel hassasiyetleri de olabilir. Enerjileri ve duyguları yüksek veya düşük olabilir ve depresyon yaşama olasılıkları yaygındır. Yaşamla ilgili duyguları derinlere iner ve çok büyük bir aşk kapasitesine sahip olabilirler. İndigo çocuklar ve indigo yetişkinler belirli gıdalara karşı aşırı duyarlı olabilir. Şekerlere, etlere ve gıdadaki katkı maddelerine karşı güçlü fiziksel reaksiyonları olabilir. Elektrikli veya pille çalışan nesneler, vücutlarında veya onların varlığında saman gibi görünebilir. Kol saatleri tuhaf zamanlar tutabilir veya cihazların mekanizması bozulabilir.


Farklılar:

İndigo yetişkinler diğer insanlardan farklı olduklarını bilir ve hissederler. Bunun bir yetişkin olarak kabul edilmesi, çocuk olarak sosyalleşmelerine ve yaşam deneyimlerine bağlıdır. Bununla birlikte, indigo yetişkinler genellikle yalnız olmayı, onları kim oldukları için anlamayan veya kabul etmeyen kişilerle birlikte olmaktan daha fazla tercih ederler.


Merak:

İndigo yetişkinler ve çocuklar enerjilerini hayattaki her şeyin nasıl işlediğine ve bunun nedenlerini araştırmak için harcarlar. Oldukça meraklıdırlar. Kendilerinden yapmaları istenenlerin “nedenini” öğrenmeye çalışırlar. Herşeyi sorgularlar bazı şeylerin “nedenini” öğrenmek onlar için çok önemlidir.


Hayal Kırıklığı:

İndigo yetişkinler, yanlış bir şey yaptığını gördükleri insanlara kızabilirler. Özellikle bu başkalarına zarar vermeyi içeriyorsa. Hem çocuklar hem de yetişkinler için bu hayal kırıklığını kendilerine doğru yönlendirebilirler. Geri çekildiklerini hissettiklerinde de sinirli olabilirler. Ya da, iç vizyonları ve farkındalıkları yanlış söylendiğinde.


İrade:

İndigolar hedeflerine veya hayallerine ulaşmak için gereken her şeyi yapacak tutkulu insanlardır. Diğer insanlar onları eleştirse veya desteklemese bile, ne olursa olsun devam ederler.


Algılayıcı Ve Zeki:

İnsanlık ve yaşam hakkında, diğer birçok insanın algılamadığı şeyleri görebilir ve anlayabilirler. Keskin algıları, insanın durumu ve nihayetinde nasıl yardımcı olacakları hakkındaki gerçekleri keşfetmelerine izin verir.


Amaç:

İndigo yetişkinler genellikle dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için yönlendirilirler. Ve bunu yapmak için yüksek öz saygıları var. Daha iyi bir yaşam için sosyal veya çevresel bir değişiklik yapma kapasitesine sahip roller üstlenmeyi severler. Adaletsizlikten nefret ederler. Tam enerjilerinin ya da hayatlarının görevinin bu noktada olduğunu hissediyorlar. Dünyadaki insanlar için bir fark yaratmayı seviyorlar.


Yetenek

İndigo yetişkinlerin ve çocukların yaratıcı düşünmeleri ve hareket etmeleri doğaldır. Sanat ve müzik gibi yaratıcı mekanların tadını çıkarırlar. İndigo yetişkinler her tarafı görebilir ve hissedebilirler. İndigo insanlar bir görev veya süreç hakkında tutkulu ise, onu seveceklerdir. Ona tüm dikkatlerini ve enerjilerini verecekler. Bir şey onları sıkıyorsa veya tekrarlıyorsa, o işten anında ayrılacaklardır.


Sevgi ve Empati:

İndigo yetişkinler ve çocuklar insanlığın çeşitliliğini benimseme ve tüm insanları hayatta eşit yaratılmış olarak görme eğilimindedir. Kendilerine veya başkalarına yönelik yanlışlıklara karşı hissettikleri zorluklarla bile, diğer insanların acılarıyla büyük ölçüde empati kurabilirler. İçe dönük olma eğilimleri vardır. Tanımadıkları insanlarla olan dışa dönük sevgi ve enerji ifadeleri genellikle saklıdır. Kendilerine yakın düşünen insanlara karşı, gerçekten açık ve özenlidirler. Genellikle hayvanlara yakınlık gösterirler ve doğal ortamda kendilerini çok rahat hissederler.

Sezgilerini dinlemeyi öğrenmek, İndigoların yaşam amaçlarına doğru ilerlemek için atması gereken ilk adım olabilir. Sezgileri daha sonra onları, yollarında destekleyecek benzer değerlere ve bilgi kaynaklarına sahip insanlara yönlendirecektir.

Bir Indigo, kültürlerinin ve toplumlarının sosyal normlarını daha derin bir anlam duygusu ile aramayı öğrendiğinde, amaç duygusuna doğru çabalamaya ve gelişmeye başlayabilirler.

Your Page Title

Indigolar, özel yetenekleri nedeniyle dünyada gerçek bir fark yaratabilir. Bir İndigo olduğunuzu düşünüyorsanız, eşsiz ışık ve sevgi armağanlarını dünyaya getirmenizi sağlamak için maneviyatınızın bu boyutunu daha da araştırmaya değer.