Birinin Gözlerinin İçine 10 Dakika Bakarak Bilinç Değiştirilebilir

Bu konuda çok fazla şey duymamış olsanız da, bir çalışma kendi gözlerimize (bir ayna aracılığıyla) ya da başkalarının gözlerinin bir an bile olsa bilincimizi değiştirebileceğini öne sürüyor. Tabii, bu biraz garip gelebilir ama arkasında biraz bilim var.

Birkaç yıl önce, Urbino Üniversitesi’nden gelen Giovanni Caputo tarafından açıklandı. Temel olarak, Caputo sağlıklı gençleri topladı ve onları çiftlere ayırdı. Bu çiftlerden 10 dakika boyunca düşük aydınlatmada birbirlerinin gözlerine bakmaları istendi. Bir kişiye tam on dakika bakmanın sıkıcı olacağını düşünebilirsiniz, ancak bu katılımcılar bazı ilginç etkiler kaydetti.

Bu bulgular Psikiyatri Araştırmaları dergisinde yayınlandı ve on dakikalık sürenin bitiminden sonra katılanlardan anket doldurmaları istendi. Bu süreç boyunca neler yaşadıkları ve bir bütün olarak tuhaf şeyler olup olmadığı hakkında soruları kapsıyor. Bu araştırmaya dayanarak Caputo’nun en az yüzde 90’ının eşinin yüzünün deforme olduğunu fark ettiğini ve yaklaşık yüzde 75’inin canavarca yüzleri / varlıkları bir bütün olarak kurtardıklarını söylediğini gördü.

Bu çalışmanın özeti aşağıdaki gibidir:

İki kişi gözlerine bakarken, kişilere kişisel bakış, düşük aydınlatmada 20 sağlıklı genç bireyde 10 dakika boyunca araştırılmıştır. Sonuçlar dissosiyatif semptomları, dismorfik yüz algılarını ve halüsinasyon benzeri garip yüz görünümlerini göstermektedir.

Bu sonuçlar, düşük aydınlatma altında kişilerarası bakış sırasında dissosiyatif semptomların ve halüsinasyon olaylarının farklı süreçleri içerebileceğini göstermektedir. Garip yüz görünümleri duyusal yoksunluğun neden olduğu ayrışmacı bir durumdan “gerçekliğe” (dış uyaranın neden olduğu algısal gerçeklik ve iç girdiden kaynaklanan halüsinasyon gerçekliği) geri tepmeyi karakterize edebilir.

Bu fenomen, konunun bilinçsiz anlamlarının diğerinin yüzüne psikodinamik projeksiyonlarını açıklayabilir. Sonuçlar, kişilerarası incelemenin, deneysel olarak indüklenen ayrışma semptomlarını ve halüsinasyon benzeri görünümleri incelemek için etkili bir araç olabileceğini göstermektedir.

Your Page Title

Elbette, öğrenebileceğimiz çok daha fazla şey var ama bu harika bir başlangıç. Hiç bir şeye ya da belki birine o kadar uzun süre baktınız ki vizyonunuz sizi biraz ‘değiştirdi’. Sonuç olarak, bunu kendiniz denemek istiyorsanız, bakan bir yarışmaya katılmaya istekli birini bulun ya da açık bir ayna bulun ve uygun göz teması kurun.