Epifiz Bezi, Kişi İle Yüksek Boyutlar Arasındaki Portaldır

Yüzyıllar boyunca epifiz bezin daha yüksek boyutlarla fiziksel gerçeklik arasındaki etkileşimin bir organı olduğu bilinmektedir.

Bireysel kişi, beyin ve İlahi Akıl arasında bir portal olarak adlandırılabilir. Descartes ve Edgar Cayce gibi metafizikçiler, onu “ruhun mesken yeri” olarak tanımladı. Daha kesin olarak, epifiz bezi fiziksel ve fiziksel olmayan, dualite ve en yüksek boyut arasındaki köprü olan “biyolojik yıldız geçidi” dir. Çok karmaşıktır ve üç boyutlu beyinden Sonsuz Zihne kadar bir ekrandır.

Epifiz, gerçeğin tezahürü konusunda ileri düzeydeki bir bilginin aracıdır. Fiziksel ve fiziksel olmayan, zihin ve ruh arasında bir köprü açmak için hipofiz bezi ile çalışır. Kendine inanmana izin verdiğin her ne olursa olsun, epifiz bezi ilahi olana kapıyı açtıktan sonra gerçek olur. Bunu, düşünce frekansını vücudunuzdaki termal biyo-kimyasal elektrik akışına çevirerek ve zihni açarak yapar. Her saniye beyniniz yarattığınız düşünceleri binlerce biyo-kimyasal [element] e dönüştürür. Sıradan beynin her düşüncesi Yüksek Zihne nüfuz etmez.

Birçok insanın inançlarının tutarlılığına ilişkin sorunu, zihinsel üç boyutlu programlamanın kör kabul edilmesidir. Olumlu düşünceleri düşünebilir, olumlu değişiklikler hakkında düşünebilirsiniz, ancak zihninizde derinlik varsa bütün bunların olacağından şüpheleniyorsanız, öyle olur.

Hissettiğiniz her duygu, her neşe ve korku anında, vücudunuzda kimyasal bir enzim üretir. Bazıları sıçrama tahtası olur, bazıları engeldir. Her biri epifiz bezine girer. Epifiz, kuvars gibi doğada olan ince ayarlanmış bir kalsit kristalidir. Bu bir frekans ekranı, bir çeşit filtredir.

Düşünce ya da duygunun frekansına bağlı olarak, epifiz bezi İlahi Zihin yaratma portalına girenlerin koruyucusudur. Bu, yapıcı bir şekilde, bazı olumsuz düşüncelerin tezahür etmesine izin vermeyen bir savunma mekanizmasıdır. Ayrıca olumsuz alan içeren düşüncelerin girmesine izin vermez. Olumsuz düşünceler korku, şüpheler ve benzerleridir. Yani her iki yönde de çalışır. Buna paralel olarak, şiddetle veya biraz şüphe duyduğunuz her niyet, programlamaya giremez.

Şüphe, arzularınızın tezahürünü engelleyen bloklardan biridir. Şüphe durumunda, inanmıyorsunuz. Şüphe beyinde bir biyokimyasal reaksiyon oluşturur. Beyindeki hipofizden epifize geçen ve “portal” ın açılmasını tıkayan (epifiz bezinden giriş) nöral bir akımı aktive eder. Şüphe görünür çünkü inanmıyorsunuz.

Bir bireyin beyin programlamasının yaşamı destekleyen yönü dualitede “korku” yu bir uyarı sistemi olarak kullanır. Bununla birlikte, dualitenin yönü iki ucu keskin bir kılıçtır, çünkü bu korku, bağlamdan koptuğunda, depresyon, şüphe, nefret, kıskançlık ve kendi kendini üzme gibi birçok olumsuz duyguya dönüşebilir. Bu, temelde, korkunun olumsuz yönleridir ve korku, aurik alanda parazit yaratır ve aurik “sızıntıya” yol açabilir. “

Etrafınızdaki inançların zihinsel imgeleri, tüm insanlığın kitle alanlarında, makroya katılarak yaratılır. Bireysel olarak, ışık katsayınıza göre yansıtılırlar. Bu fiziksel gerçeklikte kendini gösterir. Fiziksel bir süreç içerir. Düşüncenin frekansları dijital bir şekilde algılanır ve hemen biyo-kimyasal olarak doğrudan beyine ilerler.

Zihinsel enzimler, onları coğrafi kodlanmış iletimler olarak alan epifiz beziyle ilişkilidir. Her görüntü, her düşünce, enerji imzasına göre yorumlanır ve sıralanır. Beyin ekranlarınız, beyinde programlanan ışık katsayısına bağlı olarak bunları gerçek veya gerçek dışı, inandırıcı veya güvenilmez olarak tanımlar. Biyo-kimyasallar, sırasıyla Yüksek Zihin’e açılan kapıyı açmanıza veya kapatmanıza izin veren bir kabul maddesi veya reddetme bileşeniyle üretilir.

Bu biyo-kimyasallar kodlanmış nöronlar olarak gönderilir ve herhangi bir düşünceyi veya görüntüyü fiziksel gerçekliğe dönüştürmek için gerekli tüm kodlanmış verileri içeren bu düşünce enerjisinin alıcı-çıktı mekanizmasıdır.

İnançlarla örtüşen düşünceler, fiziksel bedenin her bir sinir lifi boyunca beynin içindeki iç imgeyi yeniden üretmeye yöneliktir. Bu, yeni bir gerçeklik oluşturmak için olgunlaşmanın orijinal alevidir.

Bir sonraki adım, duyguların ve düşüncelerin güçlendirilmesi yoluyla yönlendirilen zihnin, irade gücünün saf niyetidir. Bundan sonra, fiziksel beden görüntüyü dijital bir kodlamada ince bir gövdeye, çakra sistemi tarafından öngörülen ve geliştirilmiş plastik donmuş ışık kodu durumunda bütünsel bir aurik alana bırakıyor.

Her şey irade tarafından harekete geçirilir. Bir düşünce-arzu veya hedefe koyduğunuz saflık ve yoğunluk, maddileşmenin dolaysızlığını büyük ölçüde belirler. Bilinçli yaratımın mekaniğini öğrendikten sonra, fiziksel tezahür sürecini tamamlamak için hayali arzunun motorunu yaratıcı görselleştirme ve duygu ile kullanmanız önemlidir.

İlahi Bilgelik varsa, sınırsız sayıda dünya yaratabilirsiniz. Bilginiz varsa, korkacak hiçbir şeyiniz yok, çünkü o zaman tek bir şey yok, tek bir element yok, bölge yok, anlayış yok, seni tehdit edebilecek, korkutabilicek veya köleleştirecek hiç birşey yok.

Fiziksel ve fiziksel olmayan realitede olmanın doğal bir ritmine sahipsiniz. Bu senin uyanma ve uyku halin. Uyku, iç ve dış gerçekliklerle evrenler arasındaki bağlantı gibi, en değerli doğal şifa uygulamalarınızdan ve araçlarınızdan biridir.

Sıradan bilinciniz, uyku sırasında girdiğiniz fiziksel olmayan gerçekliğin diğer alanlarında seyahat etmekten ve rahatlamaktan yararlanır. Ve sözde uyku bilinci, fiziksel maddede uyanmış duruma sık geçişlerle birlikte bir nimettir.

Hayallerinizi yarattığınızı kabul etmek sizin için zor değil, ancak aynı zamanda her ikisini de yarattığınızı kabul etmelisiniz. Ayrıca neyin gerçek olup neyin olmadığını da belirlersiniz.

Your Page Title (#satışortaklığı)

Şüphe ve korku, arzularınızın tezahür etmesini önleyen iki ana engelleme frekansıdır. Aslında, birincil olarak tüm olumsuz duygular korku üzerine kuruludur. Korkunun üstesinden gelmek ve onu AŞK ile değiştirmek, özellikle gerçek kabul ve kendini sevmek, dualitenin üstesinden gelmek için gerekli anahtar bir frekanstır. Epifiz bezi, İlahiye girmek için bir sistemdir, frekansları filtreleyen karmaşık bir kristal bilgisayardır. Bu unutulmuş bilgidir. Hatırlama ve bilme zamanıdır.