Sevgiyle Konuşun Çünkü Sözleriniz Beyninizi Kelimenin Tam Anlamıyla Yeniden Yapılandırabilir

Kullanmak istediğimiz kelimelerin seçimi beynimizi kelimenin tam anlamıyla değiştirebilir. Nörobilimci Andrew Newberg ve iletişim uzmanı Mark Robert Waldman, Kelimeler Beyninizi Değiştirebilir adlı bir kitap üzerinde işbirliği yaptı. Bu kitapta, kelimelerin gerçekten de duygusal ve fiziksel stresin düzenleyicisi olan gen ifadesini etkileyebileceğini savunuyorlar. Barış ve sevgi gibi bazı olumlu kelimelerin kullanılması, bilişsel performansın artmasına neden olabilir. Ayrıca, bu tür kelimeleri olumsuz olanlardan daha sık kullanırsan, beyindeki motivasyon noktalarımızı tetikleyebilir, onları belirli eylemlere itebilirsin. Bununla birlikte, bu yelpazenin diğer tarafında, olumsuz kelimeler kullanmak, stresi yönetmeye yardımcı olacak bazı nörokimyasalların üretimini engelleyecektir. Herkes doğası gereği heyecana yatkındır. Olumsuz kavram ve kelimelerin düşüncelerimize girmesine izin vererek beynimizdeki korku aktivitesi artacak ve böylece strese neden olan hormonların bir kısmı sistemi dolduracaktır.

Your Page Title

Hormonlar, nörotransmitterler gibi, düşünce süreçlerimizi kesintiye uğratır ve normal işleyişi engeller. Waldman ve Newberg’e göre, öfkeli ve olumsuz sözler beynimize endişe verici sinyaller gönderecek ve bu da muhakeme ve mantık merkezlerini kısmen kapatacaktır. Doğru ve olumlu kelimeleri kullanmak bir kişinin gerçekliğini değiştirebilir. Beyinde iyimser ve olumlu sözler tutmak, ön lobun aktivitesini uyaracaktır. Bu, hareket halindeki bir kişinin hareketinden sorumlu olan motor korteks ile doğrudan ilgili belirli dil merkezlerini içeren bir alandır. Artı, olumlu ve doğru kelimelere odaklanmak beynimizin diğer bazı bölgelerini daha uzun süre etkileyecektir. Bazı olumlu duygu ve fikirlere odaklanmanın yanı sıra yansıtmak, genel sağlığını ve esenliğini iyileştirecek, bu da beyin işlevselliğini artıracaktır!