Yüksek Ruhsal Zekaya Sahip Olduğunun 12 İşareti

Hepimiz IQ ve Eq’yu duyduk. Ama aynı zamanda manevi yeteneklerimizin bir ölçüsü de var. İşte yüksek ruhsal zekaya sahip olduğunu gösteren 12 işaret

Bu tür bir zeka mutlaka dini inançlarımızla ilgili değildir. Daha çok iç huzurumuz, dengemiz ve dünya anlayışımızla ilgilidir.

Ruhsal olarak zeki olmak hayatta materyalizmden ve egoist ihtiyaçlardan daha fazlası olduğunu anlamakla ilgilidir.

Manevi yetenekleri yüksek insanlar derin düşünme, her şeyin birbiriyle bağlılığının farkında olma, başkalarına ve ayrıca hayvanlara, bitkilere ve dünyaya karşı şefkatli ve empatik olma eğilimindedir.

Neden Bazen Manevi Yolumuzu Kaybediyoruz

Ruhsal zeka hepimizde olan bir şeydir. Bununla birlikte, rasyonel dünya görüşümüz genellikle doğuştan gelen bu yeteneği bize öğretir. Bize sadece görebildiklerimize ya da bilimsel olarak ölçülebilecek şeylere inanmamız öğretilir. Bununla birlikte, insanlar her zaman bu dünyada göründüğünden daha fazlası olduğunu anlamışlardır.

Ruhsal olarak son derece zeki olanlar bu bağlantıyı daha derin bir şeyle korurlar. Kendilerinin daha yüksek bir kısmına daha derinden bağlanırlar.

Danah Zohar bir düşünce lideri, fizikçi, filozof ve yazardır. Ruhsal zekanın altında yatan 12 ilkeyi tanımlamıştır. Bu ilkeler bize sadece egomuzdan ziyade yüksek benliğimizden yaşayıp yaşamadığımıza dair net bir rehberlik sunar.

Bu ilkelerden hareket etmek, daha zengin, daha dolu bir yaşam sürmemize ve dünyamızda bir etki yaratmamıza yardımcı olabilir. Bu ilkeleri kullanmak, her zaman birbirimizle rekabet içinde olmak yerine işbirlikçi ilişkiler kurmamıza yardımcı olur.

1.Öz Farkındalık

Neye inandığımı, neye değer verdiğimi ve beni derinden neyin motive ettiğini bilmek.

2.Doğallık

Anı yaşamak ve duyarlı olmak.

3.Vizyon Ve Değer Odaklı Olmak

İlkelerden ve derin inançlardan hareket etmek ve buna göre yaşamak.

4.Özellik

Daha büyük kalıpları, ilişkileri ve bağlantıları görmek; aidiyet duygusuna sahip olmak.

5.Merhamet

“Birlikte hissetme” niteliğine ve derin empatiye sahip olmak.

6.Çeşitliliğin Kutlanması

Farklılıklarından ötürü diğer insanlara değer vermek.

7.Alan Bağımsızlığı

Kalabalığa karşı durmak ve kendi inançlarına sahip olmak.

8.Tevazu

Daha büyük bir dramada oyuncu olma hissine sahip olmak.

9. Temel Nedenleri Sorgulamak

Bazı şeyleri anlamak için sürekli sorular sormak.

10.Yeniden Çerçeveleme Yeteneği

Bir durumdan ya da problemden uzak durmak ve daha büyük resmi ya da daha geniş bağlamı görmek.

11.Sıkıntıların Olumlu Kullanımı

Hatalardan, aksiliklerden ve ıstıraplardan öğrenmek ve büyümek.

12.Meslek Duygusu

Hizmet etmek, bir şeyleri geri vermek için çağrılmış hissetmek.

Bu manevi ilkeler, ruhsal zekamızı ölçmemize yardımcı olabilir. Bilinçli olarak daha yüksek değerlerimizi keşfetmeye başlayabilir, başkaları için empati ve şefkatimizi de geliştirebiliriz.

Meditasyon yapmak, günlük tutmak veya yüksek benliğimizle bağlantı kurmamıza yardımcı olacak herhangi bir faaliyette bulunmak için zaman harcamak bu konuda yardımcı olabilir. Kendi değerlerimizi sorgulamak ve yüksek benliğimizle uyum içinde yaşadığımızdan emin olmak da önemlidir.

Kendimizi neye maruz bıraktığımıza dikkat ederek ruhsal gelişimimizi teşvik edebiliriz. Rekabetçi, ego odaklı insanlarla vakit geçirmek maneviyat geliştirme girişimlerimizi engelleyebilir. Ayrıca, maddi şeylere çok fazla odaklanmak ilerlememizi bozabilir.

Duyduğumuz haberleri ve başkalarının görüşlerini, özellikle de olumsuzluk veya nefretle dolu olduklarında sorgulamaya da dikkat etmeliyiz. Kendimizi bu olumsuz etkilerden uzak tutmak, ruhsal gelişimimizi gerçekten şaşırtıcı şekillerde artırabilir.

Ruhsal Zekamızı Nasıl Geliştiririz

Nihayetinde, maneviyatımızı geliştirmek, ego odaklı davranışlardan, manevi davranışlara geçmek anlamına gelir. Egonun dırdırcı sesinin üzerine çıktığımızda, yüksek benliğimizi duyabilir ve bunun yerine bu ses tarafından yönlendirilebiliriz.

Bu, barışı, kabulü ve anlayışı teşvik ederek dünyaya yardımcı olur. Aynı zamanda ilişkilerimize ve kendi iç barış duygumuza da yardımcı olur. Modern dünyanın birçok stresini, hepsinin ego ve rekabetle ilgili olduğunu gördüğümüzde kolayca bırakabiliriz. Bu, daha fazlasına sahip olma ve daha fazla olma ihtiyacından kaynaklanmaktan ziyade kendimizi ve başkalarını kabul etmekte özgür olmamızı sağlar.

Egoyu yok etmemize gerek yok. Dünyada hareket etmemize yardımcı olmak esastır. Sadece ego mevcut toplumda bu kadar baskın hale geldi, daha sessiz ve daha az drama odaklı yüksek benlik kaybetti.

Your Page Title

Herhangi bir karar verirken, kendimizin değil, aynı zamanda arkadaşlarımızın, ailemizin, meslektaşlarımızın, komşularımızın çıkarlarının en iyisinin ne olduğunu sormaya yardımcı olabilir. Aldığımız kararların hepimizin güvendiği gezegenin de yararına olup olmadığını kontrol etmemiz gerekir.