‘OM’ Hakkında Bilmediğiniz Gerçekler

Om veya Aum, her Mantra veya İlahiden önce söylenen ilk hecedir. Bu sesi söylemeden hiçbir meditasyon tamamlanamaz. Peki bu hece gerçekten ne anlama geliyor?

Neden bu kadar özel kabul edilir? Om genellikle her şeyin kökü olarak tanımlanır. Dini yazılar, Om’un nihai ve yüce güçten başka bir şey olmadığını söyler; “Prana” yı ya da ruhumuzdaki yaşamı düzenleyen ses.

Bugün, geçmiş ve gelecek. Om, her zaman her yerde olan ve etrafımızdaki her şeydir. Bu yazıda Om hakkında ki bazı gerçekleri öğreneceğiz.

Om’un Hikayesi

Om’un kökeni evrenin başlangıcıdır. En başından, bir zaman öncesinden bile sadece karanlığın var olduğu söylenir. Ardından, Om olarak yankılanan bir ses duyuldu. Bu yaratılışın başlamasıydı.

Om Her İnsan Dilinin Tüm Seslerini İçeriyor

Tüm insan dilleri boğazda veya dudaklarda üretilen sesleri içerir. Om veya aum’un içinde bütün bu sesler var. “A” boğazdan çıkan ses, dudaklarda “M” ve dilin yuvarlanmasından “Au” sesi geliyor.

Om Zamanı Temsil Eder

Om hece A, zihnin uyanma durumunu gösterir. U rüya hali içindir. M, zihnin derin uykuda olduğu durumdur. Her seferinde, Om sonunda bir duraklama ile telaffuz edilir. Buna sonsuz bilinç durumu denir.

Om Harfinin Sembolizmi

Sanskritçe’de yazılmış olduğu gibi Om harfi de doğada semboliktir. Alt eğri uyanık hal, orta eğri rüya hali ve üst eğri yoğun derin uykudur. Nokta bilinçtir.

Om Yıkılmaz

Om’nun yok edilemez olduğunu söyleniyor. Om bugün, geçmiş ve gelecek. Yani herşey Om’dan gelecek ve bir gün Om’a geri dönecektir.

Om – İlkel Güç

Om’nun her şeyin arkasındaki ana güç olduğu söylenir. Tüm yaratılışla sonuçlanan kuvvete denir.

Om Ruhu İyileştirir

Meditasyon yaparken, Om önce zihni temizler. Daha sonra, Om aklı günlük yaşamın tüm stresinden ve geriliminden uzaklaştırır. Sonunda ise, Om zihnin huzuruna öncülük eder ve ruhu iyileştirir.

Your Page Title

Om Büyük Nimet Olduğu Söylenir

Tek heceli bir Om, ihtiyacınız olan tek nimettir. Büyük Guruların, Om’u öğrencilerinin kulaklarına fısıldayarak kutsadıkları söylenir.