Ruh Yolculuğu Nedir? Bu Durumu Tetiklemek İçin 4 Güvenli Yöntem ve Teknik

Herhangi bir varoluş düzleminde sınırsız seyahat etmek için neler vermezdin? Ruhunun evrenle bir olduğunu hissetmek için mi? Parlayan bir Işık feneri olmak için mi? Ruh yolculuğu sadece odaklanma, yüksek titreşim frekansları ve amaçlılık gerektirir. Doğru araç ve tekniklerle sınırların olmadığı bir dünyada yaşayabilirsin.

Ruh Yolculuğu Nedir?

Ruh yolculuğu, genellikle Astral Seyahat ile karıştırılır, ancak ikisi aslında çok farklıdır. Astral Seyahat, Astral Beden veya Enerji Beden olarak da adlandırılan Süptil Bedenimizin etrafında döner. Bu, zihni ve ruhu birbirine bağlayan fiziksel bedenimizin titreşimsel rafine kırılmasıdır.

Astral Seyahatte, Süptil Beden fiziksel bedeni terk eder ve Astral Plandan geçer. Ancak, fiziksel bedeninin bilinçli ve bağımsız bir şekilde farkında kalırsın. Bu, lucid rüya görme, arabuluculuk veya hatta kazayla elde edilebilir.

Ruh Yolculuğunda, Işık Bedeninle seyahat edersin. Bu beden Astral Bedenden daha kapsamlıdır. Astral Bedeni kuşatmak için onun içinden parlar. Bu itibarla, ona eksiksiz, koşulsuz bir Sevgi durumunu elde ederek ve sürdürerek ulaşılır.

Bu Sevgi hali aracılığıyla titreşimlerimizi yükselterek, Işık Beden en yüksek kırılmasına, Gökkuşağı Bedenine ulaşır. Şimdi kendimizi Kaynak, Evren, Kozmos, Yaratılış ile aynı frekansta buluyoruz. Sevgiye açık olduğumuzda, her şey olabiliriz ve her yere gidebiliriz.

Ruh Yolculuğu’nda, kendimizin en yüksek titreşimlerine ulaştığımız için fiziksel bedenlerimizin farkında değiliz. Kaynak ile aynı frekansta olmak bizi zaman ve mekanın ötesinde Evrendeki her şeye bağlar.

Bu frekansta, aynı anda tüm dünyalarda ve boyutlardayız, bu yüzden aslında hiçbir yere seyahat etmiyoruz. Biz zaten oradayız ve her yerdeyiz. Hal böyle olunca da bedenlerimizden fiziksel olarak ayrılmadığımız için kaybolmaktan korkmamıza gerek yok.

Bazı insanlar Ruh yolculuğu yaparken bir uğultu sesi veya yüksek hız hissi bildirirler. Bu, büyük olasılıkla iki şeyden kaynaklanan duyumdur:

– Ruhumuz sabit durumları ve koşulları müzakere ediyor
– Ruhun bilinç durumuna uyum sağlayan zaman ve mekan

Peki Bu Neden Önemli

Ruh yolculuğunun hayati unsuru, bu seviyede insanlığı yükseltmek için çalıştığımızı anlamaktır. Kaynak ile kaynaşarak, her düzeyde kendimiz için daha fazla sorumluluk alma yetkisine sahibiz. Aynı şekilde, Dünya’nın titreşimini yükseltmek için doğal hediyelerimizi ve yeteneklerimizi kullanmak. Genellikle olmamız gereken yere öneri veya sezgi yoluyla yönlendiriliriz.

Bilinçli veya meditasyon yoluyla Ruh Seyahati yaparken, olmamız gereken yerde olduğumuzu biliriz. Bunun ışığında kendine ve Evrene vardığında şu soruyu sor: Burada iyileştirmem, tamamlamam, almam veya çözmem gereken bir şey var mı? Sevgiyle bu cevapları bileceksin.

Nasıl Ruh Yolculuğu Yapabilirim?

Ruh yolculuğunun en önemli unsuru nereye gitmek istediğini bilmektir. Kaynağın titreşim frekansıyla birleşirken, onu çevrende tezahür ettirmek için hedefine odaklan.

Ama Kaynağın titreşim frekansıyla nasıl birleşirsin? Daha önce tartışıldığı gibi, bu bir Sevgi yoludur. Sadece tüm seviyelerde eksiksiz, koşulsuz Sevgiyi bedenleyerek, Bir olmaya yetecek kadar titreşimlerimizi yükseltebiliriz.

Ruh Yolculuğuna ulaşmak için her biri farklı bireylere ve farklı kişiliklere uygun çeşitli teknikler vardır. Onlarla deneyler yap. Bunları kendine nasıl uyguladığın konusunda yaratıcı ol. En önemlisi, Ruh yolculuğunda rahat ol, gerginlikten ve mücadeleden kaçın.

Çoğu teknik, görselleştirmelere ve meditasyonlara dayanır. Bunun nedeni, niyet ve amacın Ruh Yolculuğu için hayati önem taşımasıdır. Amaç, fiziksel bedeninde hapsedilemeyecek bir Sevgi ile kendini doldurmaktır.

Ruh Yolculuğunu Teşvik Etmek İçin 4 Güvenli Yöntem ve Teknik

1.Yol Gösterici Bir Işık

Yol Gösterici Işık böyle bir görselleştirmedir. Taç Çakrandan yayılan sıcak, altın bir ışık ürettiğin kadar yüksek bir frekansta çok fazla Sevgi ile titreştiğini hayal et.

Onun Çakralarından Kök Çakrana geçtiğini, her birini sırayla aktive ettiğini ve aydınlattığını hayal et. Onu Çakralarından geri getir. Bu öyle bir Sevgiyi ateşlerler ki, her biri titreşmeye, sonra dönmeye başlar.

Onlar dönmeye devam ettikçe, Sevgi büyür ve Işıkları tek bir Işık Çakrası olana kadar gittikçe daha fazla parlar. Koşulsuz sevgi bu Işık Çakrasını beslemeye devam ediyor. Sonuç olarak, dışa doğru, tüm bedenlerinden, her yerde olan Kaynağa doğru büyür. Yolculuğunun doruk noktası senin coşkundur.

2. İki Piramit

Diğer bir görselleştirme yöntemi ise İki Piramittir. Kendini parlayan, beyaz bir piramidin içinde otururken gör. Taban kalçaların üzerinde duruyor ve uç yukarı doğru çıkıyor. Tabanı kalbinde ve ucu Dünya’ya bakacak şekilde başka bir piramit ekle. Birkaç normal nefes için bu görselleştirmeyi sürdür. Duygu sabit ve somut olduğunda, midenden güçlü bir şekilde nefes ver.

Ardından, her iki piramidi de çevreleyecek şekilde büyüyen altın bir küreyi gözünde canlandır. Çevrendeki bu alana nefes ver ve tüm duyularınla sabit bir şekilde koru. Üç elementi de zorlanmadan hissedebildiğin zaman, önce piramitler, sonra küre olmak üzere, onları saat yönünde döndürmeye ayarla. Fiziksel duyumlar ve artan frekansla nefes al. Bu Sevgiyi, şifaya ve onaylanmaya ihtiyaç duyan tüm içsel alanlara ve hayatındaki diğerlerine yönlendir.

3.Manevi Göz

Daha odaklanmış bir görselleştirme, Spiritüel Gözü içerir. Gözlerini kapat ve niyetini kaşlarının arasındaki Üçüncü Gözüne odakla. İster seslendirme, ister nefes çalışması veya meditasyon yoluyla olsun, Sevginin zihnini, bedenini ve kalbini doldurmasına izin ver.

Şimdi ruhsal Rehberini Üçüncü Gözünde canlandır. Şu niyeti dile getir: Manevi iyiliğim için beni en iyi yere götürmene izin veriyorum.

Kendini tanıdık bir yerde görselleştirmek için Sevgiyi kanalize etmek için kullandığın tekniğin aynısını kullan. Düzenli ve sık pratik yap. Sonuç olarak, kendini zihinsel resminde veya tamamen başka bir yerde bulacaksın!

4.Günlük Uygulama

Gün boyunca belirli zihinsel egzersizler yapmak iyi bir fikirdir. Sonuç olarak, farklı düzlemler ve bunlar arasındaki hareketin hakkında bir farkındalık oluşturacaksın.

İyi bir uygulama, kendine düzenli olarak rüya görüp görmediğini sormak ve gerçeklik belirtileri olup olmadığını kontrol etmektir. Sonunda, kendine bu soruyu rüyalarında da soracaksın. Aslında, rüya gördüğünün farkına vardığın an, berrak bir rüya durumuna girersin. Bu, Astral Bedenin bir özelliğidir ve Işık Beden için bir atlama taşıdır.

Your Page Title (#satışortaklığı)

Meditasyonlar, görselleştirmeler ve titreşimlerini yüksek tutmayı hatırlama ile paralel olarak pratik yapmaya devam et. Şansın yaver giderse, sonunda kendini başka bir yerde bulacaksın!