Bedenimiz Öldükten Sonra Ruhumuza Ne Olur?

Öldükten sonra ne olduğunu hiç merak ettin mi?

Hayatının çoğunu kendine bu soruyu sorarak geçirmiş biri var. Bu nedenle, ruhani meselelerde engin bir bilgi geliştirmeye gelmiştir.

Burada Kaliforniyalı ünlü psikolog ve hipnoterapist Dr. Micheal Newton’dan bahsedeceğim. Hayatının 40 yılını tekrar eden varoluşsal soruya cevaplar arayarak geçirdi: ölümden sonra bir şey var mı?

Doktor, yedi binden fazla hipnotik gerileme yaşadıktan sonra, ruhun ölü bedenden ayrıldıktan sonra izlediği yolu tam olarak izlemeyi başardı.

Hipnotik seansa tabi tutulan hastalar ruhları ile temasa geçebildiler. Fiziksel bedende reenkarne olmadan önce izlemeleri gereken önceki yolu hatırlayabiliyorlardı.

Şaşırtıcı ve büyüleyici araştırması sırasında Newton, gerilemelerin ortasında tüm deneklerin aynı ayrıntıları bildirmesinden etkilenmişti. Aslında hastalar tamamen farklı ırklardan, dinlerden ve ideolojilerden olmalarına rağmen hepsi aynı ruh deneyimini anlattılar.

Hipnotik gerileme uygulanan hastaların çeşitli tanıklıklarına göre, ruhlar fiziksel bedenden ayrıldıklarında, ruhsal dünyaya giden yolda onlara yardım eden ve destek olan bir ruhsal rehber tarafından karşılanırlar.

Bu yeni boyuta ulaştıklarında, bir tür “limana” inerler (hipnoz altındaki çoğu hasta tarafından tanımlandığı gibi). Burada toplanırlar ve belirli grup üyeliklerine yönlendirilirler.

Ruhlar daha sonra çeşitli gruplara ayrılır ve bunların dağılımı etik değerler, arzular ve ruhsal eğilimler gibi içsel özelliklerden etkilenir.

Bununla birlikte, kendi özel grup üyeliğine gitmeden önce, her ruh, Newton’un “yaşlılar konseyi” dediği, çok eski ve çok gelişmiş ruhlardan oluşan grubun önünden geçmelidir.

Burada söz konusu ruhun dünyevi çalışması ele alınacak ve önceki yaşamında birikmiş olan kusurları / sevapları temelinde reenkarne olacağı beden kurulacaktır.

Nihayet reenkarnasyonu gerçekleştirmeden önce, kıdemli danışmanlar ruhun bir sonraki hayatta mutlaka yerine getirmesi gereken manevi görevler hakkındaki farkındalığını son kez güçlendirir.

Kısacası bunlar, bedenin ölümünden sonra ruhun yaşadığı deneyim hakkında Michael Newton tarafından derlenen tanıklıklardır. Uzun süredir devam eden bu deneyler, yalnızca ruhun ölümsüzlüğü teorisini doğrulamaktadır.

Your Page Title

Kısacası, bedenimiz sadece bir örtüdür ve asıl mucize de ondadır.