Negatif Karmayı Dönüştürmek Ve Daha İyi Bir Yaşam Sürmek Mümkün Mü?

Hayatımızın bir noktasında kendimize şu soruyu sorduk: Bu neden benim başıma geliyor? Cevap o kadar basit değil, ama olumsuz Karma’mızla çok ilgisi var.

Karma Nedir?

Karma terimine aşina olmalısın. Eski Sanskritçeden türetilmiştir, iş veya eylem anlamına gelir.

Ancak kelime zamanla çeşitli çağrışımlar kazanmıştır. Karma’nın Evrensel Yasası, bir neden-sonuç zinciri ilkesine tabidir. Eylemlerimizin, sözlerimizin ve düşüncelerimizin olumsuz ve olumlu etkileriyle ilgilidir.

Evet, Karma Yasası sadece yaptığın eylemlerle sınırlıdır. Olumsuz düşüncelerden, duygulardan ve niyetlerden olumsuz Karma elde edebilirsin. Bu nedenle, olumlu eylemlere katılabilirsin, ancak içindeki olumsuzluktan kurtulmadıkça, olumsuz Karman yaşamdaki yolunu engellemeye devam edecektir.

Karma Yasasına göre, tek bir yaşamda tesadüfen yaşayıp ölmeyiz. Bu evrendeki her şey daha yüksek bir sistem veya yasa tarafından yönetilir. Yani hayatın içinden geçerken harekete geçmeye ve düşünmeye zorlanıyorsun. Bu devam eden süreç, pozitif veya negatif karmanı artırmaya devam ediyor.

Negatif Karma Nasıl En Aza İndirilir?

Negatif karma olduğu gibi, iyi karma da vardır. İnsan doğamız farkında olmadan bizi hayatın olumsuzluklarına odaklar. Ancak, olumsuz Karma’nı en aza indirmek için kaçınman gereken şey budur. Kalplerimizin içindekileri yeniden programlamak ve negatif egodan kurtulmakla ilgilidir.

Negatif karmayı en aza indirme süreci aynı zamanda hayata bakış açını değiştirmekle ilgilidir. Hayatın içinden geçerken, insanlara ve durumlara karşı olumsuz tepkileri bir kenara bırakmayı seçebilirsin.

Karmanın anlık bir süreç olmadığını hatırlamak da önemlidir. Sabırlı ol. Karmik yüklerinden bir günde kurtulamazsın. Bunu hayatın boyunca devam ettirmelisin.

Ayrıca şükretmek, sabır, alçakgönüllülük, iyimserlik gibi iyi karmik deneyimlere odaklanmayı da seçebilirsin. Bu olumlu niteliklere odaklandığında ve bunları alışılmış düşünce ve eylemlerine dahil ettiğinde, pozitif enerjini artırırsın. Bu olumlu karmik deneyimler sadece bunu değil, diğer gelecek yaşamları da iyileştirebilir.

Negatif karma ile başa çıkmak neden önemlidir?

Bu süreç ruhun için bir arınma ritüeli gibidir. Hayattaki olumlu nitelikler üzerinde meditasyon yaparak detoks yapabilirsin.

Your Page Title

Bu durumlarda bile, bir arada olmak ve yeni değerler, bakış açıları, başarılar ve inançlar aşılamak önemlidir.
Bu nedenle, olumsuz Karma’nızla uğraşmak, olumsuz durumların üstesinden gelmeyi ve kendinizi yeniden inşa etmeyi öğrenmenin bir yolu olabilir.
Olumlu {+} arkadaşlarınızla PAYLAŞIN