Ruh İletişimi: Gerçek Benliğin Sana Rehberlik Ediyor

Ruhunun sana rehberlik etmeye ve sana yardım etmeye çalıştığı inancını merkeze alan ruh iletişimi terimiyle hiç karşılaştın mı?

Şamanlar, mistikler ve bilgeler çağlar boyunca ruhun insan dilini konuşmadığını her zaman bilmişlerdir.

Bunun yerine ruhlarımız bizimle semboller, metaforlar, arketipler ve derin duygular aracılığıyla iletişim kurarlar. İnsan dili, ruhun paylaşmak zorunda olduğu derin bilgi ve içgörünün tamamını ifade etmek için çok sınırlayıcıdır.

Bu nedenle, çoğumuza asla en derin benliklerimizin dans eden ritimlerine uyum sağlamamız öğretilmedi. Bunun yerine, yalnızca zihne ve onun gerçekliği yorumlamasına güvenmeye başladık. Ne yazık ki, gerçeklere, doğrusal mantığa ve somut verilere olan vurgumuz içimizde bir boşluk bıraktı. Bu boşluğu tüketimcilik, bağımlılıklar, şiddet ve sonu gelmeyen dikkat dağıtıcı şeylerle dolduruyoruz.

Bazen, hayatımızda gerçekleşen travmatik bir olay, bizi varoluşu algılamanın alışılmış yolunda sarsar. Ama çoğumuz içimizdeki ruhun bizimle iletişim kurmaya çalıştığı işaretleri kaçırma eğilimindeyiz. Sadece bu da değil, aynı zamanda aldığımız herhangi bir özel iletişim biçimine aktif olarak güvenmeme, görmezden gelme veya şüphe duyma eğilimindeyiz.

Ruhumuzun sesine uyum sağlamaya başlayabiliriz. Onun yaşamsal mesajlarını dinleyebilir ve yaşamı değiştiren bilgeliği ile kendimizi besleyebiliriz.

Ruh iletişimi sadece aydınlanmış kişiler için özel değildir; Her erkek, her kadın ve her çocuğun doğuştan hakkıdır.

Ruh iletişimini öğrenmek istiyorsan, önce ruhunun fısıldadığı işaretlere dikkat etmelisin.

Burada dikkat etmen gereken ana işaretlerden bahsedeceğim:

1. Rüya İşaretleri

Batı’da psikologlar, rüyaların bilinçaltının gerçekliğini yansıttığına inanırlar. Ancak Mısır ve Yunanistan gibi eski kültürlerde rüyalar ruhlardan veya ilahi alemden gelen mesajlardı. Birçok yerli kültür, rüyaları daha yüksek bilince açılan bir kapı olarak da kullanmıştır.

Bu günlerde çoğu kişi, rüyaların yaşamlarımız ve kaderimizle ilgili önemli mesajları ve gerçekleri ifade ettiği konusunda hemfikirdir. Rüyalar yeni kavrayışa açılan kapılar, gerçek içsel duyguların yansımaları ve hatta ruh rehberleriyle etkileşime geçme portalları olarak hizmet edebilir.

Rüyalarına, içindeki imgelere, sembollere ve senaryolara dikkat et. Senin için öne çıkan nedir? Bir rüya günlüğü tutmak ve anlık izlenimlerini kaydetmek isteyebilirsin. Ayrıca rüya sözlüklerinin bazen sana yardımcı olabileceğini de unutma. Rüyalar ve içlerindeki semboller oldukça kişiseldir. Örneğin bir yılan, bir kişi için olumlu, bir başkası için olumsuz bir işaret olabilir. Bu, ruhunun sana rehberlik etmeye çalıştığını gösteren en önemli işaretlerden biridir.

2.Lucid Rüyalar

Lucid rüyalar, uykudayken rüya gördüğünün aniden farkına varmayı içerir. Rüya dünyasında bilinçli olmak sadece ruhsal olarak sembolik değildir, aynı zamanda bilinçaltının gizli alanını keşfetmek için bir fırsattır. Ruhundan gelen bu fırsat nadirdir veya senin adına herhangi bir çaba harcamadan daimi olabilir.

Kendiliğinden lucid rüyalar görme alışkanlığın varsa, bunu özel bir hediye olarak kabul et. Çok az insan bilinçsiz alemlerin derinliklerine erişebilir. Bunu kendine sorular sormak ve uyanık yaşamda başka türlü erişemeyeceğin yönü bulmak için bir fırsat olarak gör.

3.Tekrarlayan Kelimeler Veya Sayılar

Saate kaç kez baktın ve “11:11”, “12:12” veya “13:13” gibi tekrarlayan sayılar gördün?

Tekrar eden kelimelere ve sayılara verdiğimiz anlam ne olursa olsun, işlevi bir an için “bizi uyandırmaktır”. Aksi takdirde, neden onlara bu kadar önem verelim? Ne zaman tekrarlanan bir sayı görsem veya sürekli söylenen bir isim ya da kelime işitsem, bunu ruh iletişiminin bir işareti olarak alıyorum.

Bir resmin, kelimenin veya sayının tekrarlandığını duyduğunda, kendine sor, acaba gizli mesaj nedir?

4.Hayvan Kehanetleri

Çoğumuz her gün hayvanlarla karşılaşıyoruz. Farklı hayvanlara dikkat ettiğinde, her birinin kendine özgü bir öğretisi, mesajı veya enerji türü olduğunu fark edersin.

Bu anlamları keşfetmenin bir yolu, her gün sürekli olarak hangi hayvanlarla karşılaştığını gözlemlemektir. Onları izle ve öğrettiklerinin ne olduğunu anlamaya çalış. Neyi açığa çıkarıyorlar? Nasıl davranıyorlar, nasıl hareket ediyorlar. Bu, ruh iletişiminin güçlü bir şeklidir.

Örneğin, sürekli olarak kargalarla karşılaşabilirsin. Kargaları izlerken, her zaman çok gürültülü ve heyecanlı olduklarını fark edebilirsin. Bu hayvan habercileri bastırdığın duygularına daha fazla dikkat etmen gerektiğini söylüyor olabilir.

5.Eşzamanlılık Veya Tesadüf

Hiç özel veya sıra dışı görünen bir dizi olay yaşadın mı? Aslında “eşzamanlılık” olarak bilinen bir şey olsalar da, bu olaylara “tesadüf” diyebilirsin.

Eşzamanlılıklar, iç ve dış dünyalarımızın hizalandığı anlamlı tesadüf anlarıdır. Çoğu zaman eşzamanlılık, ruhunun doğru yolda olduğunu belirttiği iyi bir yoldur çünkü her şey bilinçli çaban olmadan gelişiyormuş gibi hissettirir. Hatta Yaşamın hayallerini veya özlemlerini gerçekleştirmede aktif bir rol oynadığı hissine bile sahip olabilirsin.

Bu yüzden eşzamanlılık anlarına dikkat et – bunlar doğru yolda olduğunun güçlü yansımalarıdır. Bu aynı zamanda ruhunun sana rehberlik etmeye çalıştığının da önemli bir işaretidir.

6.İçgüdüler

İçgüdü hissi, sana bir şeyi yapmanı veya yapmamanı söyleyen, açıklanamayan bir histir. Bu ifadenin bir başka eş anlamlısı da sezgi kelimesidir. Hepimiz sezginin ne olduğunu biliyoruz, ancak çoğumuz onu dinlemekte zorlanıyoruz.

Sezgi, korkunun iç sesinden farklıdır çünkü çılgınca ya da saldırgan olmanın aksine, incelikli, sakin ve merkezlidir. Bu, yapılması gereken çok önemli bir ayrımdır. Pek çok insan, aslında korkulu iç konuşmaları tarafından yönlendirilirken, sezgi tarafından yönlendirildiğine inanır.

Sezgi veya içgüdüsel duygular, bizimle iletişim kuran ruhlarımızın sesi olarak düşünülebilir. Ne zaman korkutucu bir neden olmadan bir şeye ya da birine doğru çekildiğini hissedersen, bunun sana rehberlik etmeye çalışan ruhun olduğundan emin olabilirsin.

7. Meditasyon Sırasında Vizyonlar

Meditasyon, ruhunla iletişim kurmanın başka bir yoludur. Daha önce girdiğin o sakin, ferah, sonsuz ve sevgi dolu boşluk senin ruh alanındır.

Uzun süre meditasyon yapmak 30 dakika veya daha fazla, mistik deneyim yaşamanın güçlü bir yoludur.

Mistik deneyim, meditasyon yaparken vizyonlara veya spontane isimlere uyum sağlamayı içerir. Bu vizyonlar veya isimler mevcut ruh rehberin olabilir veya doğrudan ruhundan bir mesaj olabilir.

Meditasyon sırasında bilinmeyen melodiler duyduklarını söyleyenler bile oldu.

Your Page Title

Bu vizyonları, görüntüleri, kelimeleri veya melodileri kaydetmek için bir meditasyon günlüğü tutmanı tavsiye ederim. Bu, ruhunun ifade etmeye çalıştığını daha iyi anlamana yardımcı olacaktır.