Sakral Çakra İyileşmesi Nedir Ve Dengesiz Bir Sakral Çakranın 10 İşareti

Sakral çakranı iyileştirmek zihinsel ve fiziksel refahın için çok önemli olabilir. Sakral Çakra, genital bölgenin hemen üstünde bulunan ikinci çakradır. Normalde rengi turuncudur ve su unsuru ile ilişkilidir.

Sakral çakra hem duyguların kontrol edilmesi hem de insanların sahip olduğu duygusal tepkilerden sorumludur. Ayrıca, bazı üreme fonksiyonlarıyla ilişkilidir.

Kök çakranın (Muladhara) sakral çakra ile yakın bir ilişkisi olduğu durumlarda, sakral çakra, kökün kesinlikle maddi odağından çıkarılan konulardan sorumludur ve bunlarla ilgilenir. Sakral çakra çok önemlidir çünkü dünyaya tepki vermemize ve onunla yaratıcı ve tahribatsız bir şekilde etkileşime girmemize izin verir.

Pelvis bölgesi ve üreme organları ile yakın fiziksel bağlantısı nedeniyle, bu çakra aynı zamanda şehvetli veya günlük yaşam deneyimlerin aracılığıyla zevk arayışının merkezidir. Bol yaratıcılık ve güçlü hissedilen sezgi, açık bir sakral çakranın iki ek yönüdür.

Sakral çakra üreme fonksiyonlarını yönetir. Aynı zamanda birçok duygusal kaygının merkezi olduğu için, genellikle insanları hem kendileri hem de başkaları için zevk arayışına yönlendirir.

Sakral çakra iyileşmesi, işlevsiz bir sakral çakrası olan kişilerin hayatı tamamen zevkli kılan birçok şeye dahil olmalarına yardımcı olabilir. Bu çakranın özgür ve açık olması, insanların yaşamlarında gerçek mutluluğu ve kendini gerçekleştirmeyi deneyimlemelerinin ana yollarından biridir.

Açık bir sakral çakranın belirtileri şunlardır:

– Tutku
– Vücudunda mevcut hissetmek
– Duygusallık
– Yaratıcılık
– Kendi duygularına bağlı hissetmek
– Duygusal stabilite
– Mutlu ve yükselmiş hissetmek

Kapalı bir sakral çakranın belirtileri şunlardır:

– Dünya ve diğer insanlarla ilişki kurmanın zor olduğunu bulmak
– Duygularını kontrol etmede zorluk
– Herhangi bir duygu hissedememe
– Güvensizlik
– Hayatın sana sunduğu zorluklarla başa çıkamamak
– Kendine güven eksikliği
– Depresyon veya anksiyete
– Korkular
– Herhangi bir sevinç hissetmemek

Çoğu insan bir şeyin yanlış olduğu fikrine alışmıştır ve o zaman bunu düzeltmenin bir veya iki yolu vardır. Sakral çakra ve şifası söz konusu olduğunda durum böyle değildir. Ya enerjin eksiktir ya da aşırı olabilir.

– Eksik çakralar cansız, halsiz, pasif, engellenmiş ve kendi içinde hapsolmuş hissetmeni sağlar.

– Aşırı çakralar canlı, heyecanlı, reaktif, agresif ve kendinin dışında sıkışmış hissetmeni sağlar.

Bu nedenle, sakral çakralarında eksiklikleri olan ve sakral çakra iyileşmesine ihtiyaç duyan insanların, diğer insanlardan daha kopuk ve duygusuz hissetme olasılıkları daha yüksek olacaktır. Ayrıca bağlantı kurmakta zorlanacaklar.

Sakral çakralarında aşırılık olan insanlar bunun tam tersi olacaktır: Çok duygusal olacaklar ve dikkatli olmazlarsa kendilerini karşılıklı bağımlılığa düşerken bulacaklar.

Sakral çakranla ilgili gelebilecek birçok sorun vardır.

1. Fantezilerde Kaybolabilirsin.

Sonunda, hayatın sağlayabileceği birçok zevki kendin yaşamak yerine, sadece onu düşünüp hayal edebilirsin.

2. Kötü Alışkanlıklara Çok Fazla Düşkün Olabilirsin.

Herhangi bir maddeye bağımlı hale gelecek kadar ileri gidebilirsin. Çoğu insan için sağlığın anahtarı, her şeyi ölçülü olarak almaktır. Dengesiz bir çakra, o anda sana zevk veren her şeye düşkün olmana yol açabilir.

3. Doymamış Ve Sanki Hiç Tatmin Olmayacakmışsın Gibi Hissedeceksin.

Hayatta sahip olduklarını takdir edememek, dengesiz bir sakral çakranın işareti olabilir. Aynı şey, doygun hissetmek için kendine istediğini yeterince yüksek miktarda verememek için de geçerlidir.

4. Kendini Bağımlı Hissedersin.

Eş-bağımlılık, kendini kendin olarak bir ilişkiden tamamen çıkaramamandır. Her zaman kendini tanımlarsın ve ilişkinin diğer yarısı tarafından tanımlanman gerekir. Bu nedenle, birlikte bağımlılık, dengesiz bir çakranın işareti olabilir.

5. Çok Fazla Olumsuz Ve Yıkıcı Duygu Hissediyorsun.

Dengesiz bir sakral çakra, derin kıskançlık ve hatta öfke duygularına yol açabilir. Bazı uyaranlara ve tahrişlere aşırı tepki vermek hayatına ve sağlığına zarar verir.

6. Bazı Fiziksel Sağlık Sorunların Var.

Sakral çakranın fiziksel sağlığının yanı sıra zihinsel ve duygusal sağlığın üzerinde de etkileri vardır. Bu nedenle sakral çakrandaki denge eksikliği cinsel işlevlerini etkileyebilir.

7. Endişeli ve Rahatsız Hissedersin.

Sakral çakranda dengesiz olmak, güvensizliklere ve büyük bir şaşırma korkusuna veya farkında olmadığın bir şeye yönlendirilmene yol açabilir.

8. Yorgunsun.

Sakral çakra iyileşmesine ihtiyaç duymak, kendini dengede hissetmene neden olur ve büyük yorgunluk duygularına yol açabilir.

9. Yaratıcılık Eksikliği Hissediyorsun.

Sakral Çakra duygularını yönetir ve duygu, yaratıcılığımızı kullanan şeyin büyük bir parçası olduğundan, dengesiz olmak, yaratıcılık eksikliğine yol açabilir.

10. Duygusuz Hissediyorsun.

Boğulmuş duygular dengesiz bir sakral çakraya sahip olmanın büyük bir parçasıdır.

Çakralarını iyileştirmenin ve yeniden dengelemenin birçok yolu vardır, bu yüzden işlerin kötü gittiğini hissediyorsan umutsuzluğa kapılma.

Your Page Title

Renk terapisi, yoga, reiki ve diğer daha geleneksel duygusal katarsis ve farkındalık yöntemlerinin herhangi bir kombinasyonunu kullanabilirsin. Bu uygulamalar, dengeni yeniden kazanmana veya sakral çakrada oluşabilecek tıkanıklıkların engelini kaldırmana yardımcı olacaktır.