Aydınlanma Hakkındaki En Önemli 12 Gerçek

Aydınlanma, gelecekte bir süre elde etmemiz gereken uzak bir Bilinç hali değildir, doğamızın tam kalbidir. Aydınlanma bizim gerçek, iç doğamızdır.

Maalesef ruhsal arayışımız sırasında çoğumuz ona yabancılaştık; O kadar ki biz bunu unuttuk bile. Aydınlanma hayatımızda kalıcı olarak mevcuttur, ancak biz onu basitçe görmezden geliriz. Dikkatimiz her zaman ilgilenmemiz gereken bir şeyle ilgilidir, bu yüzden nadiren kendimize bakma zahmetine katılırız.

Yine de, eğer dikkatimizi kendimize yoğunlaştırabilmiş olsaydık, o kısa uyarı Bilinç anı, duygu ve düşüncelerden arınmış uyanık Bilincin gerçek iç doğamız olduğunu anlamamız için yeterli olacaktır. Dikkatli olma durumunda, düşünceler artık dikkatimizi esaret altında tutmayacaktır ve sessizlik yaşayabiliriz. Uyarı sessizliğinde şu gerçekleri tanıyoruz:

1.Arzuların doğasını, hiçbir şeyin kalıcı olmadığını, her şeyin değişken olduğunu dünyanın şekiller ve formlar dünyasının sürekli değişkenliğini deneyimledik. Arzularımızı ve hırslarımızı terk edebiliyoruz.

2.Kişisel tarihimizin hipnotik büyüsünden uyanırız. Artık kesin bir şekilde kendi kişisel tarihimiz olarak gördüğümüz şeye inanmıyoruz. Bu deneyim bizi kendimizle bağlantılı olarak doğru olduğuna inandığımız şeyin doğruluğunu sorgulama noktasına götürebilir.

3.Kişisel kimliğin uykusundan uyandığımızda, Bilincin özgür alanı olduğumuzu kabul ederiz. Bu alanda görünen şekil ve formlarla özdeş değiliz ama biz mekanın kendisiyiz, formların ve şekillerin görünmesini sağlayan, formları ve şekilleri canlı tutan mekânız.

4.İçsel gelişimimiz sadece yaşam deneyimimize bağlı değildir; Daha çok dikkatimizi dış dünyadan iç dünyamıza yönlendirme yeteneğimize bağlıdır. Egolarımız tarafından programlanan Zihin kalıplarından uzaklaşabilir miyiz ve artık ‘Ben kimim?’ Sorusunun gerçek cevabını bilmek için derin bir arzumuz var.

5.Gerçek özdenetim içimizde bastırmaktan değil, onu tanımaktan ve anlamaktan doğar. Bu tür bir öz kontrol Bilincimizi Şekiller ve Formlar dünyasıyla özdeşleşme durumundan özgürleştirecektir. Bizim ve Zihnin işlevleri arasında bir boşluk yaratacak ve o boşlukta görme ve anlama yeteneği doğacaktır.

6.Varoluşun temelde ikili doğasını, mutluluğun mutsuzluktan kaynaklandığı gerçeğini fark edebiliyoruz, iç özgürlüğümüz başımıza gelen şeylere zevkle evet dememizi sağlamaya başlıyor.

7.Şu anda, iç beklentilerimizin programı çoktan feshedildi ve artık diğer insanlardan beklentilerimizle özdeşleşmiyoruz.

8.Artık acıların aslında bizim yardımcılarımız olduğunun, daha önce ve yanlışlıkla kendimize ait olduğunu düşündüğümüz bedende Bilincin uyanma sürecini hızlandırabileceklerinin farkındayız.

9.Anın bize getirdiği her şeyi hemen kabul edeceğiz, sevinç ya da keder olsun, çünkü tüm bunların aynı oyunun parçaları olduğunun tamamen farkına varacağız.

10.Başkaları tarafından bizim için yaratılan her şey geçicidir, ancak kendimiz için yarattıklarımız kalıcı olacaktır.

11.Herkes aradığını kendisi bulmalıdır.

Your Page Title

12.Aydınlanma biziz, biz kendimiziz.