Çift Sayıların Taşıdığı Gizemli Enerji

Pek çok insan, yaşamlarında sayılar olduğunu fark eder. Saat, numaralar, belgeler, çalışma görüntüleri. Belli bir yaşam periyodunda bazı figürler, bazen bir rüyada bile, görünebilir! En sevdiğiniz sayının (birkaç rakamdan oluşsa bile) çok sık göründüğü olur. Bu da bir işarettir. Ve eğer kısa süre önce bir dilek tuttuysanız ya da herhangi bir karar vermede şüphe duyuyorsanız, bu, gerçekte nasıl davranacağınızı ve arzu ettiğiniz şey için savaşmaya değer olup olmadığını söyleyen uzun zamandır beklenen bir cevap olabilir.

Numerolojiden bilindiği gibi, dünyadaki her şey bir sayıdır. Herhangi bir özne ve herhangi bir fenomen ölçülebilir ve hesaplanabilir. Evrendeki her şeyin, sayısal değerlerle ifade edilebilen kendi ölçüsü vardır. Zamandan bahsederken, her zaman ritmi kastederiz. Ritim, zamanın ölçüsüdür.

Evren ile mükemmel bir uyum sağlamak için, ritimleriyle senkronize yaşamak zorundasınız. Sevdiklerinizle birlik içinde olmak için, zihinsel ritminizi tamamen koordine edebilmeniz gerekir. Kendinizle uyumu bulmak için, kişinin bedenin biyoritimlerini ve ruhunun döngüsel titreşimlerini incelemelisiniz.

Zamanın ve ritmin ölçüsü, onlara karşı olan doğru tutumla, Evrenin nabzını ayarlamaya yardımcı olan, herhangi bir gezegen veya yıldızla, herhangi bir kozmik yaşam seviyesi ile rezonansa giren sayılarla ifade edilir. Saatteki duble ve ayna sayıları şu anda bize bilincimizin hangi sıklıkta ayarlandığını ve hangi Kozmos seviyesinde bir bağlantı olduğunu söylüyor.

Çoğu zaman, Yüksek Güçler bizimle iletişim kurar, ipuçlarını gönderir ve şu anda ihtiyaç duyduğumuz enerji dürtüsünü verir.

Her sayı kesin olarak tanımlanmış bir frekansta titrer, bu nedenle farklı sayılar ve bunların kombinasyonları benzersiz bir enerji kalitesi taşır. Sayıların enerjisi, ruhumuzun psiko-enerji potansiyelini artırarak dikkatimiz tarafından emilir. Şimdi, bu veya diğer sayıların ve kombinasyonlarının sahip olduğu özel değerler ve titreşimlerin kalitesi hakkında konuşalım.

0 ya da 00:00 sayısı, huzur, barış ve uzlaşma ihtiyacının bir işaretidir.

11 ya da 11:11 sayısı, ego kişiliğinin titreşimi, irade enerjisini taşıyan, bireyin kişiliğinin belirlenmesi ve onaylanmasıdır. Aktif iradeli bir kişi bu rakamları gözlemlerse, bu kişiliğine çok fazla dikkat etmesi ve dış dünyadaki faaliyetlerini azaltması gerektiğine dair bir ipucudur. Eğer bu sayı karamsar bir kişi ile karşılaşırsa, evren ona kendisine inanmasına yardım etme arzusu, coşku ve kararlılık enerjisi verir.

12 veya 12:12 sayısı, Bilgi ve bilgelik sıklığının yanı sıra Yüksek Güçlerin korunmasının bir göstergesidir. Bu, bir kişinin dış dünyayla enerji-bilgi dengesine ulaştığını gösteren çok uygun sayıların bir birleşimidir.

13 veya 13:13 sayıları, edinilen bilgileri uygulamaya koymanın, başkalarının yararına olan deneyiminizi ve becerilerinizi aktif olarak uygulama ve gösterme zamanının geldiğini gösterir. Bu yapılmazsa, hayatta bir bozulma olabilir.

14 veya 14:14 sayısı, Dünya evriminin özel döngüleridir. Ruhun, bir sonraki gelişim aşamasına, geçişini ifade eder.

Sayı 15 veya 15:15 – Manevi Sevginin titreşimlerini taşır. Bu, ilham verici bir dürtü ve Kozmos’un yaratıcı yeteneklerinizi geliştirme ve gösterme ihtiyacına dair bir sinyaldir.

16 veya 16:16 sayısı, sınırsız zaman, sonsuzluk ve Mutlak Bilgelik sayısıdır. 16 Numara, Kozmik Akıl ile birleşmeyi sağlamak için zihnin konsantre olmasına ve değiştirilmiş bir bilinçlilik durumuna girmesine yardımcı olan titreşimleri taşır.

17 veya 17:17 sayısı, Mutlak İrade ve üstün adalet sayısıdır. Ustalığı en yüksek manevi gücü veren elementleri kontrol etme ve enerjileri inceltme yeteneğini veren muazzam bir güç taşır. 17 rakamı, insan ruhunun karmaşanın Karma Üstatlarla bağlantısını gösterir.

Sayı 18 veya 18:18 – arınma ve yenilenme titreşimlerini taşır, ruhun huzur ve sükunet durumuna girmesine yardımcı olur. Bu aynı zamanda korunmanın numarasıdır.

Sayı 19 veya 19:19 – sınırsız titreşimler, dengesizlik sinyalleri, başkalarıyla olası çatışmalar hakkında sizi uyarır.

20, 22 sayıları ve çiftleri biyoenerji eksikliği konusunda sizi uyarır. Aura ve ince bedenler için ek bir enerji akışı sağlar. Bu, sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir sinyaldir.

21 ve 21:21 rakamları, hayalerin düzenleme sayısı ve planların gerçekleşmesidir, düşüncelerin gerçekleşmesine katkıda bulunan titreşimleri taşır.

Sayı 33 – fiziksel aktivite, irade, kararlılık ve zorlukların üstesinden gelme titreşimlerini taşır. Bu sayı, gelecekteki yaşam denemelerine işaret ediyor.

44 sayısı, kuvvet, stabilite, güvenilirlik ve yoğun madde sayısıdır. Bir insan tanıdık klişelerin kabuğu ile çevrili olduğunda ve konfor bölgesini terk etmek istemediğinde, hayattaki durgunluğa karşı uyarır. Tüm bunlardan muafiyet, daha fazla gelişme için gereklidir.

Sayı 55 – yaratıcılığın titreşimleri, kendini gerçekleştirme, hobiler, etrafındaki dünyadaki yeteneklerini göstermek için ihtiyacın olan sinyaller. Bu sayı, 15 numaradaki titreşimlere benziyor, sadece kolektif seviyede hareket ediyor. İnsanları gruplara, yaratıcı kolektiflere birleştirmek ve yaratıcılıkta birlik için enerji sağlayan bir itici güç taşır.

Sayı 66 – bir kişinin manevi bilgi ile maddi hayatı ayırdığını gösterir. Bu, bir insanın sıradan hayatta manevi bilgiyi gerçekleştiremediği ve insanlarla ilişkilerde ahlaki yasalar uygulamadığı bir sinyaldir.

77 sayısı, derin iç gözlem ve yaşamın geçmiş aşamasını yeniden düşünmek amacıyla toplumla temasların gizliliğine ve sınırlandırılmasına duyulan ihtiyacın bir işaretidir.

Sayı 88 – öngörülemeyen titreşimler, beklenmedik bir kader dönüşümü, özgürlük, kısıtlamaların kaldırılması. Bu sayının titreşimlerinin etkisi altında, bu durumun karışması kolaydır, çünkü bu, hepsini bir anda yakalamaya çalışmadan, kademeli olarak absorbe edilmesi gereken çok konsantre bir enerji darbesidir.

Your Page Title

99 rakamı, kaderin bir armağanı olarak kendini gösterebilen, bir insanın kendisinden beklemediği büyük bir başarı olarak kendini gösteren, kozmik enerjinin güçlü bir dürtüsüdür.