5 İndigo Kuşağından Herhangi Birine Ait Misin?

Kendini benzersiz hissetmenin birçok nedeni var. Sen veya tanıdığın biri İndigo nesillerinin bir parçası olabilir misin?

Buradaki makale, indigo çocuklar hakkında sahip olabileceğin bazı soruları yanıtlayacak ve yakın çevrendeki “mucize çocukları” bulmana yardımcı olacaktır.

Alfa Kuşağı

Alfa olarak adlandırılan ilk nesil, 1958-1968 yılları arasında doğan çocukları içerir. Alfa neslinin uyanış dönemi 1986’dan 1996’ya kadardı. Auraları mor tonları ile koyu mavi ve yeşil olarak görülüyordu.

Aura aynı zamanda metalik bej tonunun etkisi altındaydı, onları dış saldırılardan ve indigo potansiyelinin aşırı erken gösterilmesinden koruyordu. Erken çocukluktan beri, Alfa, evlerine, ülkelerine veya ebeveynlerine ait değilmiş gibi farklı olma hissine sahipti. Bu farklılıkların nedenleri her zaman belirsizdi ve hiçbir zaman tatmin edici bir açıklama yapılmadı.

Beta Kuşağı

1968-1978 yılları arasında doğan insanlardır. Uyanış dönemleri 1996 ile 2006 arasındaki döneme denk gelmektedir. Auralarının renkleri mavi – yeşil – mor, ancak artık metal kalkanın rengi değil.

Her iki neslin de tipik bir özelliği vardı. Alfa ve Beta kuşağı gerçekte olduklarından çok daha genç görünüyorlardı.

Gama Kuşağı

Gama, 1978 ve 1988 yılları arasında doğan üçüncü nesil İndigo çocuklardır. Bu çocukların entelektüel uyanış dönemi 2006-2016 arasındaki döneme denk gelmektedir. Bu, minimum koruyucu kalkana sahip ilk nesildir. Auralarının renkleri koyu sarı, kristal ve mordur.

Delta Kuşağı

Bu çocuklar 1988-1998 yılları arasında doğarlar. Dördüncü neslin özelliklerinden biri, auranın saf indigo rengi olmasıdır. Delta kuşağının olgunlaşma ve ruhsal uyanış dönemi, 2016’dan 2026’ya kadar olan döneme denk gelmektedir.

Bu nesil çok hassastır ve yardıma ihtiyaçları vardır. Bu insanlar aşırı aktif ve oldukça dışa dönüktür. Dünyaya gerçekte kim olduklarını göstermeyi severler ve çoğu zaman bunu büyük bir özgüvenle yaparlar. Çevrelerinde mavi ve mor renkler isterler ve yavaş müziğin keyfini çıkarırlar. Kalabalık yerlerden ve sinirliliğe neden olan her şeyden kaçınırlar.

Omega Kuşağı

1998 ve 2008 yılları arasında doğan çocuklar, Omega indigo nesline aittir. Sözde bu son ”saf” indigo neslidir. Bu nesil 2026’dan 2036’ya kadar “Ruhun Karanlık Gecesini” yaşayacak.

Delta ve Omega döneminde doğan çocuklara, auralarındaki özellikle parlak, kristal rengi nedeniyle Kristal Çocuklar da denir.

Bu çocuklar özellikle çeşitli dermatoloji problemlere, alerjilere ve hastalıklara (özellikle yüksek çevre kirliliğine bağlı üst solunum yolu hastalıklarına) karşı savunmasızdır. Ayrıca, bunların büyük bir kısmı otistik olarak karakterize edilir veya Asperger sendromundan muzdariptir.

İndigo’nun Uyanışı

İndigo kuşaklarının her biri için uyanma süreci 28-29 yaş civarında başlar ve yaklaşık 7,5 yıl sürer. ”Ruhun Karanlık Gecesi”, özellikle zor olabilecek bir dönemdir, çünkü indigo bir insanın bu yaşamdaki görevine son dönüşüdür. Bu dönem farklı sorunlar ve çeşitli zorluklarla doludur.

Your Page Title

(37 – 39) olgun çağında, psişik yetenekleri iyileşme başlar. O zamana kadar, bu kişinin sonunda psişik güçlerine korkmadan ya da deneyimlerini başkalarıyla paylaşmaya çalışmadan güvenmeyi öğrenmesi için yeterli zamanı vardı.