Bu Basit Ama Güçlü Çakra İyileştirme Tekniklerini Mutlaka Deneyin

Çakra şifası, enerjinin insan vücudunun çakralarında nasıl hareket ettiğini etkilemeyi amaçlayan bir süreç olarak tanımlanabilir. Genellikle çakra dengeleme olarak adlandırılır çünkü amacı enerji merkezleri arasındaki en uygun dengeyi sağlamaktır.

– Denge, genel denge
– Her çakra ile ilişkili farklı enerjiler veya frekanslar arasındaki fark
– Her çakranın uygun şiddeti veya enerji seviyesi
– Uygun yön (saat yönünde veya saat yönünün tersine)
– Uygun polarite (içeri ve dışarı doğru akış veya alım ve ifade)

Bir çakranın kendi başına işlev göstermemesi önemlidir. Tüm sistemi oluşturan dinamik birbiriyle bağlantılı bir dizi enerji merkezinin bir parçasıdır. Çakra iyileştirme araçlarının ne anlama geldiğini anlamak, sadece her bir çakranın nasıl çalıştığını değil, aynı zamanda birbirleriyle nasıl etkileştiklerini de bilmekle kalmaz. Bazıları, eski bilgeliğe ve uygulamalara dayanan, bazıları daha yeni olan birçok enerji iyileştirme modalitesi vardır. Günümüzün alternatif tıbbında, reiki terapisini ortak bir şifa uygulaması olarak görüyoruz.

Bir şey daha… Çakralarınızın gücünü geri kazanmak, enerji ile çalışmayı öğrenerek sağlığınızı nasıl kontrol edebileceğiniz hakkındadır.

Bu hayat değiştiren materyaldir.

Enerji Tıbbı İçin de kullanabilirsiniz…

– Ağrıları, acıları ve hastalıkları azaltın
– Daha derin mutluluk ve memnuniyet yaratın
– Odağı, açıklığı ve üretkenliği arttırın
– Dengeyi, sağlığı, uyumu ve esenliği yenileyin

Çakraları neden iyileştirmemiz gerekiyor?

Çakramızın durumu yaşam deneyimlerimizden etkileniyor. Deneyimlerimiz, çakralarımızı enerjik kalıplara sokar ve çalıştıkları şekilde etki yaparlar. Olumsuz deneyimler özellikle güçlü bir etkiye sahiptir, çünkü sıklıkla savunmaların yükseltilmesine, çakralardan akan enerjinin bastırılmasına veya daralmasına neden olurlar.

Bir çakra tıkanıklığı hakkında konuştuğumuzda olan budur. Dengesizlikler genellikle “kapalı” ya da “engellenmiş” çakra olarak tanımlanmasına rağmen, azaltma ya da enerji akışının artması imgelerini kullanmak daha doğrudur. Çakra “bloke” olduğunda, onun ürettiği ve içinden aktığı enerji miktarı ve kalitesi oldukça azalır.

Çakra şifa, tüm vücut boyunca veya vücudun belirli kısımlarında dengeli bir enerji akışını desteklemeyi amaçlar.

Çakraların dengesini günlük hayatımızda neler etkiler?

Günlük deneyimlerimizde, doğrudan fiziksel bir uyarımdan ya da duygusal bir şeyden geçtiğimizde, vücudumuzda çakralarımıza kaydedilen elektromanyetik olarak küçük bir değişim vardır. Her bir çakranın düzenlediği enerjinin yönü ve kalitesi değişir ve genel sistem dengesi dalgalanır.

Kültürel ortam da çakralarımızın dengesini etkilemektedir. Mesela, zihinsel yeteneklerin, akılcılığın ve bilimsel yaklaşımların öncelikli olduğu bir kültürde, bütün sistemi aşan üçüncü bir çakraya sahip olma eğilimini görebiliriz.

Yaşama biçimimiz de, özellikle doğal bir ritim ve toprak elementlerine bağlanmak için zamanımız olsun, bir etkiye sahiptir. Gününüzü bir masa başında otururken geçirmek, ilk iki çakrada çok seyrek bir enerjiye dönüşebilir ve tüm sistem için önemli kaynağı ve topraklamayı sınırlayabilir.

Çakra şifa felsefesinin temelleri

Çakra şifasının ardındaki felsefi dayanaklar geleneğe ve şifacıya bağlı olarak değişebilir. En çok kabul gören teoriler buradadır.

Çakra sisteminin dengesine katkıda bulunan iki ana enerji akışı vardır: Yerkürenin manyetik alanından gelen yukarı doğru bir akış çakralara doğru yükselir ve tümüyle kapsayan bir enerjiden aşağı doğru gelen bir akış vardır. Bu iki ana enerji akımının tüm sistemi dengelediği söylenir. Başka bir bakış ise, kök çakra enerjisinin yukarı doğru besleme akışını vurgular.

Enerjilerin kaynakları içindeki bu ikilik, eski “felsefi madde” felsefesini ruhun ve bilincin kökenlerini ve nedenlerini hatırlatır. Netlik uğruna, çakra teorisinin felsefi temellerini tartışmak yerine, enerjinin çakralardan nasıl geçtiğine ve onu dengelemenin yollarına odaklanacağız.

Bir şey daha… Çakralarınızın gücünü geri kazanmak, enerji ile çalışmayı öğrenerek sağlığınızı nasıl kontrol edebileceğiniz hakkındadır.

– Ağrıları, acıları ve hastalıkları azaltın
– Daha derin mutluluk ve memnuniyet yaratın
– Odağı, açıklığı ve üretkenliği arttırın
– Dengeyi, sağlığı, uyumu ve esenliği yenileyin

Your Page Title