Psişik Yetenekler Ve Güçler Listesi – Siz Hangi Psişik Yeteneğe Sahipsiniz

Tarih boyunca, dünyadaki farklı kültürler psişik yetenekleri belgelemiştir. Doğaüstü yeteneklere sahip olanlar, fiziksel alemin ötesini ve manevi olanı görebilirler. Bazı kişiler, psişik güçlerini kullanma da ustalaşmıştır, böylece başkalarının geçmişlerinin sırlarını öğrenmelerine, geleceği tahmin etmelerine ve şimdiyi daha iyi anlamalarına yardımcı olabilirler.

Manevi dünyaya erişebilenlere karşı olan ilgimiz, kristal bir topa bakan gizemli kadın gibi görüntülere yol açtı. Ancak, kaç farklı psişik güç türü olduğunu bilmek sizi şaşırtacak.

Burada en yaygın psişik yetenek türünden bahsedeceğim. Kim bilir belki bunlardan birine sahip olduğunuzu keşfedebilirsiniz!

Psişik Yetenekler Listesi

1. Duru Görü

Durugörü “açık görüş” anlamına gelir. Bu kabiliyetle, fiziksel olarak mevcut olmayan hayvanlar, insanlar veya nesneler gibi şeyleri görmek mümkündür. Bu görüşün “zihnin gözünde” meydana geldiği söylenir. Bazı durugörürler için bu onların normal görüş durumlarıdır. Diğerleri, meditasyon gibi uygulamalarla veya manevi bir yardımcıyla bu duruma ulaşabilmek için zihinlerini eğitmek zorunda kalırlar. Durugörü yeteneğine sahip olan kişiler ruhu fiziksel bir varlık gibi görürken, diğerlerinin ruhu zihinlerinde bir film ya da fotoğrafmış gibi gördüğü söylenir.

2. Duru İşiti

“Net işitme” olarak adlandırılan bu güç, ruhların düşüncelerini veya seslerini duyabilme olarak tanımlanır. Bu, ya ruhu onların yanında konuşan bir insanmış gibi işiten bir araç biçimini alabilirken, diğerleri zihinlerinde duydukları sesin daha sözlü bir düşünce gibi olduğunu söylerler. Sesler, kristaller veya kişisel eşyalar gibi cansız nesnelerden de gelebilir. Duyulan sesler sadece sesler değil, aynı zamanda doğanın veya müziğin sesleri de olabilir.

3. Duru Sezi

Bu “açık algılama” olarak bilinir ve bir ruhun iletişim kurmak istediği izlenimi hissetme yeteneğidir. Ayrıca, bir ruhun size aşılamış olabileceği hisleri hissetme yeteneğine de sahip olabilirsiniz. Bu yeteneğe sahip medyumlar bir yabancıyla tanışabilir, ancak adları veya doğum günleri gibi kişisel bilgileri zaten biliyor olabilir. Bu güç, psikometri veya aura okumasına göre çalışır, böylece bilgiler nesnelerden, fiziksel konumlardan veya binalardan toplanabilir.

4. Koku

“Açık koku” anlamına gelen bu güç, koku yoluyla psişik bilgi edinme yeteneğidir. Örneğin, sigara içilmeyen bir ortamda olmasına rağmen tütün kokusu alabilirsiniz, çünkü mevcut ruh canlıyken sigara içiyordu.

5. Açık Bilme

Bu, bilginin psişiklere bir ruh tarafından verildiğine inanılmaktadır. Duyarlılık, asla yanlış olmayan bir önsezi veya içgüdü hissi olarak kabul edilebilir. Bazı ortamlar bu gücü, bir uyarı olarak görülen kötü bir duyguya benzetmeye benzer.

6. Aura Okuma

Aura, tüm canlıların yaydığı “biyo-alan” veya elektromanyetik alandır. Durugörü yeteneğine sahip kişiler, bir kişinin bu alana yayılan enerjisini etkili bir şekilde görebilir. Enerji, bireylere özgü desenler, renkler ve titreşimlerden oluşur. Auraların varlığı Kirlian fotoğrafçılığının kullanımı ile de kanıtlanmıştır.

7. Astral Seyahat

Astral seyahat, bir bilincin veya ruhun var olduğu varsayımını kullanarak beden dışı deneyimleri ifade eder. Bu “astral beden”, fiziksel bedenimizin dışındayken evren boyunca seyahat edebilir. Bu kavram binlerce yıldır birçok kültürde meydana gelmiştir, ancak modern fikir 19. yüzyılda popüler hale getirilmiştir.

Bazı bireyler, hipnoz altında benzer deneyimler algıladığını iddia etmektedir. Bir ruhun varlığını kanıtlamadaki zorluk nedeniyle, astral seyahat, bilim camiasındaki birçok kişi tarafından bir sahte bilim olarak kabul edilir.

8. Otomatik Yazma

Psikografi olarak da bilinen bu psişik yetenek, bireylerin gerçekte yazma bilincinde olmadan yazılı belgeler oluşturmalarına izin verir. Sözler bilinçaltı dışında doğaüstü veya ruhsal bir kaynaktan gelir.

9. Kanalize

Bir ortam olarak da bilinen bir kanal, ölenlerle iletişim kurabilir. Kanallaşmanın temel amacı ruhların fiziksel dünyadaki insanlarla iletişim kurmasına izin vermektir. Birçok kişi, sevilen birinin kaybından sonra kapanabilmesi için medyumlarla çalışır. Kanalize edilen çoğu ruh geçmişten gelmekle birlikte, bazı ortamlar gelecekteki boyutlardaki ruhlarla konuşabildiğini iddia etmektedir.

10. Kehanet

Bu güç tarih boyunca bir durumu kavramanın veya soruları ritüeller şeklinde cevaplamanın bir yolu olarak kullanılmıştır. Kehanetler, soruları gösteren kişinin işaretleri veya alametleri okuyarak ve yorumlayarak ya da doğaüstü bir varlıkla temas ederek nasıl davranması gerektiğini önerir. Bir medyumun kullanabileceği birçok farklı kehanet aracı vardır.

11. Enerji Şifası

Enerji iyileşmesi, vücudun doğal iyileşme yeteneğini uyaran alternatif bir tıp dalıdır. Hastanın başka bir yerde bir psişik tarafından iyileştiği ve uzak iyileşme dahil olmak üzere bu iyileşme formunun çeşitli yöntemleri vardır.

Birçok enerji şifa okulu vardır. En tanınmışları: Kristal Şifa, Akupunktur, Reiki, Tai Chi

Bu yöntemler inanılmaz faydalar gösterse de, bu, doktorunuza gitmemeniz gerektiğini ve geleneksel tıbbın güvenli olduğu anlamına gelmez. Enerji iyileşmesi, sihirli bir hastalık tedavisi olarak değil, genel sağlığınızı iyileştirmenin bir yolu olarak kullanılmalıdır.

12. Önsezi

Bu, gelecekte gerçekleşecek olayları görmenin psişik yeteneğidir. Gerçekte gerçekleşen bir şey hakkında hiç rüya gördünüz mü? Bu gelecekteki görüşünüz olabilir. Rüyalara ek olarak, tanınma aynı zamanda uyanma vizyonlarında, düşünce parlamalarında ya da sadece bilme hissinde de kendini gösterebilir. Bu vizyonlarda görülen, rastgele ve kontrol edilmesi zor olma eğilimindedir.

13. Psikometri

Hiç bir mücevher parçası aldınız, bir kıyafet eşyası tuttunuz veya bir mobilyaya dokundunuz ve bir önceki sahibin kim olduğuna dair güçlü bir izlenim edindiniz mi? Bu yetenek, her gün kullandığımız ve giydiğimiz nesnelerin manevi enerjimizle aşılandığı fikrine dayanır. Bu nesnelere dokunarak, bir psişik, onu kullanan son kişi hakkında daha fazla bilgi veren belirli kelimelerin, renklerin veya duyguların izlenimlerini alabilir.

14. Uzaktan İzleme

Uzaktan izleme, fiziksel duyularınızı kullanmadan uzaktaki bir kişi, yer veya olay hakkında bilgi toplama yeteneğidir. Diğer birçok psişik yetenek gibi, uzaktan görüntüleme yeteneği de öğrenilebilen, eğitilebilen ve geliştirilebilen bir beceridir. Çoğu insan kafasında neler olduğuna dair net bir resim görmez. Bunun yerine, bilgi izleyicinin bir araya getirdiği ve yorumladığı duyusal patlamalarla gelir.

15. Telekinezi

Telekinezi, fiziksel nesneleri fiziksel olarak etkileşime girmeden hareket ettirme yeteneği olarak tanımlanır.

16. Telepati

Telepati, bir birey psişik olarak başka bir kişiye bilgi verdiğinde ortaya çıkar. Uzaktan başka birinin zihnine düşünceleri koyma gücüne sahip biri olarak tanımlanabilir. Ayrıca birinin aklını okumak için de kullanılabilir.

Your Page Title

Birçok psişik güç türüyle, toplumun neden bu denli bu kadar büyülü olduğunu görmek kolaydır. İster bu doğaüstü yeteneklerden birine veya birkaçına sahip olabileceğinizi düşünün, ister onları öğrenmek isteyin, bu kılavuzdan yeni bir şeyler öğrenebileceğinizi umuyoruz!