İndigo Yetişkinlerin Sahip Olduğu 7 Özellik

Son zamanlarda İndigo çocuklar hakkında giderek çok şey duyuyoruz, peki ya İndigo yetişkinler?

İndigolar yeni bir fenomen değil ve birçok insan onlara inanıyor gibi görünüyor. Son yıllarda geldikleri söyleniyor, bu yüzden etrafta da çok sayıda İndigo yetişkin var gibi görünüyor.

Burada indigo yetişkin olduğunu gösteren işaretleri bulacaksın.

1. Her Zaman Nedenini Bilmen Gerekir.

Yeni çağ uygulayıcıları, İndigo yetişkinlerin nadiren bazı şeyleri kabul ettiklerini ve bazı şeylerin ‘neden’ olduğunu anlamak istediklerini iddia ediyorlar. Indigo yetişkinler durmadan sorular sorar, işlerin arkasındaki anlamı anlamaya çalışırlar.

2. Gereksiz Otoriter Rejimlerden Hoşlanmıyorlar

İndigoların sık sık sorguladığı söylenen şeylerden biri otoritedir. Bunun nedeni, kabul edilen bilgeliğin her zaman doğru olduğuna inanmamalarıdır. Indigolar okulda zor zamanlar geçirmiş olabilir, çünkü bir şeyler yapmanın kabul edilen yollarıyla tartıştılar.

Genellikle tartışmacı ve sorun çıkarıcı olarak görülebilirler, ancak mutlaka sorun çıkarmak istemezler, adaletsizlik ve eşitsizlik gördüklerinde sessiz kalamazlar.

Bu nedenle, Yeni Çağ maneviyat inançlarına göre, İndigolar genellikle geleneksel politik ve sosyal sistemlere karşı kayıtsız kalırlar. Bu eski sistemlere odaklanmak yerine, görüşlerini yeni medya formları aracılığıyla paylaşma, çevre projelerinde aktif olma veya iyileştirme mesleklerinde çalışma gibi yeni yollarla değişiklikler yapmaya çalışırlar.

3. Başkalarının Acı Çektiğini Görmeye Dayanamazlar

İndigo yetişkinlerin, derin empatik doğaları nedeniyle başkalarının ıstırabına katlanmalarının çok zor olduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle, İndigolar çok fazla haber izlemekten kaçınabilirler – dünyada neler olup bittiğini umursamadıkları için değil, çok önemsedikleri için.

Bir İndigo için, masum insanların kıtlık, savaş veya doğal afetlerden acı çekmesini izlemek travmatiktir ve savaş durumlarında veya kaynakların kötüye kullanılması gibi acının nedeni önlenebilir olduğunda duygular daha da kötüleşir. İndigolar genellikle genel olarak şiddet içeren medyadan kaçınırlar çünkü empati seviyeleri o kadar yüksektir ki, üzücü sahneleri izlemek onlara duygusal acı verir.

4. Hayvanlarla Yakınlıkları Var

İndigo yetişkinlerin genellikle hayvanlarla yakın bir yakınlığa sahip oldukları söylenir. Eğer yapabiliyorlarsa, hayvanları kurtarabilir veya hayır kurumlarını destekleyebilirler. Yeni Çağ inançlarına göre, indigolar doğada vakit geçirmeyi severler, bahçelere ve iç mekan bitkilerine bakmaktan da hoşlanırlar.

Ayrıca hayvan davranışları ve onlarla paylaştığımız gezegenin güzelliği hakkında belgeseller izlemeyi severler. İndigolar, hayvanların bu dünyadaki insanlardan daha az önemli olduğuna inanmazlar çünkü her şeyin birbirine bağlı olduğunu, hepimizin eşit ve birbirine bağımlı olduğunu anlarlar.

5. Varoluşsal Umutsuzluk Duyguları Var

Birçok İndigo yetişkinin yaşamlarında depresyon, çaresizlik ve umutsuzluk hissettiği iddia edilmektedir. Bu duygular gençlik yıllarında başlamış ve o zamandan beri sürmüş olabilir. Bu duygular genellikle, İndigoların insanların birbirlerine yaptıkları zararı, Doğayı hiçe saymayı veya güç ve kar vurgusunu anlayamamasından kaynaklanır.

İndigolar genellikle bazen soğuk ve umursamaz görünen bir topluma uymadıklarını hissedebilirler. Başkalarıyla ilişki kurmayı zor buldukları ve insanların ‘garip’ olduklarını düşüneceklerinden korktukları için ilişki kurmayı zor bulabilirler.

Başkalarını yargılamaktan ya da dedikodu yapmaktan hoşlanmazlar ve çoğu zaman maddi şeylerle ya da popüler kültürle ilgilenmezler. İndigolar dünyada olumlu bir fark yaratmak için çalışabilecekleri bir neden bulduklarında, umutsuzluk duyguları genellikle yükselir.

6. Olağandışı Ruhsal Deneyimler Yaşamış Olabilirler

İndigo yetişkinler genellikle erken yaşlardan itibaren psişik veya ruhsal olaylara ilgi duyuyorlar.

İndigo yetişkinlerin maneviyat konusunda açık fikirli olduklarına, sevgi ve ışığı gördüklerine inanılmaktadır. İndigolar, ruhlar, hayaletler veya melekler gibi diğer alemlerden varlıkları görme konusunda deneyimler yaşamış olabilirler. Ayrıca pek çok ‘mutluluk’ deneyimi yaşamış ve diğer boyutlara ve paralel gerçekliklere dair bir farkındalık hissetmiş olabilirler.

İndigolar, maddi dünyada her zaman çalışmayı bıraktıkları için saat takamama, bilgisayarlarla ve diğer teknolojilerle ilgili sorunlar yaşarken garip davranma veya etraflarındaki ışıkların sık sık titrediğini veya söndüğünü bulma gibi sorunlarla da karşılaşabilirler.

İndigoların genellikle saat 11: 11 ile özel bir yakınlığa sahip oldukları ve bir saate baktıklarında sık sık fark ettikleri söylenir

7. Yaşam Amaçlarını Bulmaya Çalışıyorlar

Yeni çağ uygulayıcıları, İndigo yetişkinlerin genellikle yaşam amaçlarını bulmak ve başarmak için yanan bir istek duyduklarını iddia ediyorlar. Dünyada bir fark yaratmak için çok güçlü bir ihtiyaç hissedebilirler.

Ancak, içinde yaşadığımız toplumda bu amaç duygusunu bulmaları her zaman kolay değildir. Sıkı çalışmaya, finansal ve sosyal başarıya, tüketiciliğe değer veren bir toplumda, İndigolar genellikle başarısız gibi hissedebilirler. Bu, potansiyellerine ulaşmak için derin ihtiyacı hisseden ancak bu arzuda onları destekleyecek yapıları bulamayan İndigo kişide hayal kırıklığına yol açabilir.

Sezgilerini dinlemeyi öğrenmek, bir İndigo yetişkinin yaşam amaçlarına doğru ilerlemek için atması gereken ilk adım olabilir. Sezgileri daha sonra onları kendi yollarında destekleyecek benzer değerlere ve bilgi kaynaklarına sahip insanlara yönlendirecektir.

Your Page Title

Bir İndigo yetişkin, kültürlerinin ve toplumlarının sosyal normlarını sorgulamayı ve daha derin bir anlam duygusu aramayı öğrenebildiğinde, amaç duygusuna doğru çaba göstermeye ve gelişmeye başlayabilir.