Karmik Bir İlişki Yaşadığınızı Gösteren 4 İşaret

Bazen aşk gerçekten zor olabilir. Bundan şüphe eden sadece birkaç kişi var. Ancak karmik ilişkiler, özellikle zor olabilen aşk ilişkileridir; Yine de onlar, sahip olacağımız en önemli kişilerden biridir.

Karmik ilişkiler, ruh grubumuzun üyeleri ile gerçekleşen ilişkilerdir. Aslında, bunlar birbiri ardına bir ömür boyu bizimle yolculuk yapan ruhlardır.

Böyle bir ilişkiyi paylaşacağımız bir kişiyle tanıştığımızda, onu sonsuza dek tanıdığımızı hissedebiliriz. Ayrıca, kişinin aslında tüm hayatımızı harcayacağımız kişi olduğuna inanabiliriz.

Ayrıca, sezgisel olursak, ikimizin de önemli bir bağlantısı olacağını biliyoruz. Ancak karmik bir ilişki uzun süre sürmeyecektir.

Karmik İlişkilerin Amacı Nedir?

İlişkilerin türü ne olursa olsun her zaman bir amacı vardır. Aslında bize öğretmek ve iyileştirmek için karmik bir ilişki yaşıyoruz.

Genellikle, sahip olduğumuz yaralara biraz ışık verir ve hatta bu yaraları nihayet iyileştirme şansı verir. Ne yazık ki, iyileşme süreci oldukça acı verici olabilir ve bu tür bir ilişki genellikle ağrı içerir.

Karmik ilişkiler gelişmemize ve büyümemize neden olur. Genellikle ruh arkadaşları arasında olurlar. Ancak bu, hayatımızı birlikte geçirmeyi planladığımız ruh değildir. Bunun yerine, birbirlerinin gelişmesine yardım etmek için kutsal sözleşmeler yaptığımız kişidir.

Bu tür ilişkiler kendi korkularımızı ve inançlarımıza daha yakından bakmamızı sağlayacak şekilde kendi düğmelerimize basacak. Dahası, ruhla daha iyi uyum içinde olan hayatı yaşamak için bazı değişiklikler yapmamız için bizi motive edecekler.

Karmik Bir İlişkinin İşaretleri.

Yaşamın belli bir noktasında, her insanın sözde karmik bir ilişkisi olacak. Bazılarında iki veya daha fazla bile olabilir.

Bunlar, dikkat edilmesi gereken dört işarettir:

1. Karmik Bir İlişki Yoğundur.

Sıradan ilişkiler var ama bu karmik bir ilişki anlamına gelmiyor. Aslında, karmik ilişkilerle, çekim yasasıyla ya da kaderle birlikte olduğumuzu hissedebiliriz. Bu tür ilişkiler çok yoğun ve biz de onlara katılmak için kaderimizi hissediyoruz. Ve biz haklıyız. Karmik bir ilişki kaderdir ve evrimimiz için çok önemlidir.

2. Bir karmik İlişki Çok Uzun Sürmez.

Karmik bir ilişki bir nedenden dolayı olur. Bu sebep, yaşamımıza bir miktar şifa getirmektir. Ancak, neden gerçekleştiğinde, bu ilişki tipik olarak sona erecektir.

3. Karmik Bir İlişki Bizim Zararlı Kalıplarımızı Vurgular.

Kopması gereken ilişki kalıplarına sahip olduğumuzda, karmik ilişkiler muhtemelen bize bunu yapma şansı verecekler. Sadece bir kez daha karmik ilişkiler yoluyla ortaya çıkması için bir sorunla uğraştığımızı düşünebiliriz. Ancak, bu bizim kötü alışkanlıklarımızdan kurtulma ve bu kalıpları iyi kırma şansımız olacak.

4. Karmik Bir İlişki Genellikle Uzun Süren İlişkiden Önce Gelir.

Her ne kadar karmik bir ilişki acı verici bir eğilim olsa da, bu konuda iyi haberler var. Karmik bir ilişki genellikle bize bazı zararlı kalıpları kırma şansı sağlayacaktır. Bunu yaptıktan sonra, genellikle atılımlara ulaşmak için yolumuzu açacağız.

Bu yüzden, birçok farklı durumda, sonsuza dek insanımız olanla tanışmadan hemen önce karmik ilişkiler kuruluyor.

Your Page Title

Karmik ilişkilerimizden öğrendiğimiz her ders genellikle bizi daha doyurucu bir ilişkiye yönlendirecek kadar güçlü olacak ve içinde olduğumuz kişiyi bulacaktır.