Mantra Om’un Gücünün Anlamı

Om, bazen hecelenen Aum, evrenin altında yatan titreşimi sembolize eden bir sesli mantradır. Bize, yeni bir açıklık ve rezonans seviyesi getirdiği için manevi pratiğimizde kendimizi güçlendirmek için kullanırız. Ama tam olarak Om nedir ve neden vardır?

Evrenin Uğultusu Olarak Om

Muhtemelen, 20. yüzyılın en büyük zihni olan Albert Einstein, kendisini kütle ve enerjiyi çevreleyen bir sürü soruna uyguladı. Onun parlaklığı, ona basit bir fikir ortaya çıkardı, enerji ve madde aynı şeylerdi. Bu, Doğu geleneklerini uygulayanlar için bir sürpriz değildi, çünkü evrende sahip olduğumuz farklı şeylerin gerçeğe dönüşmesine neden olan enerji titreşimleri fikri eskilere dayanmaktaydı. Om binlerce yıldır binlerce uygulayıcıya göre, evrenin altında yatan titreşimi temsil ediyor. Tüm maddenin yaratıldığı ilkel enerji.

Om Mantra ve Bilinç

Om’un gücünün kilidini açmak binlerce yıl aldı. Bunu taşımaya devam eden aydınlanma, evrenin altında yatan titreşimlerinin yalnızca maddeyi değil aynı zamanda bilinci de yaratmasıydı. Spesifik olarak, üç tür bilinç:

Tam bilinç – tam uyanık olduğumuz ve gün içinde bulunduğumuz durum.

Bilinçaltı – meditasyon halindeyken hayal kurduğumuz ya da ulaştığımız durum.

Bilinçsizlik – hayal etmediğimiz en derin uykuda ulaştığımız durum. Bu üç durum çok farklı olmasına rağmen, hepsi Om tarafından temsil edilen aynı titreşimden doğar.

Om Mantra Meditasyonu

Om’nun gücü, diğer tüm mantralardan daha önemlidir. Mantra Om’u meditasyonda kullanmak, evrenin dokusuyla bağlantı kurmamızı sağlar. Yaratılışın gücünden yola çıkarak, dünyayı ve içindeki yerimizi olumlama ve niyetle şekillendirebiliriz.

Ayrıca konuşulduğu gibi akması için de bir tür akış sağlar. Bu akış çakralar arasındaki yolları genişletir ve düşüncenin netliğini sağlar. Daha da önemlisi, bize yaşamımızda objektif bir bakış açısı sunarak daha büyük bir manevi öz-farkındalık sağlar.

Neredeyse her tür meditasyon için uygundur. Pek çok meditasyon metodu, faydalı olmak için çeşitli mantraların kullanılmasını gerektirir, ancak Om, tüm mantralar Om’dan geldiği için onların yokluğunda bile her zaman yardımcı olur. Vücudumuzun atomlarını oluşturur. Hepimizin var olduğunu, bilinç aşamalarımıza ve sağladığımız tüm manevi faydalara sahip olduğumuzu ve hepimizin Birlik’te otantik bir anlamda birleştiğimizi temsil ettiği enerjinin titreşiminden geçer.

Your Page Title

Om meditasyonda bize yardımcı olabilir. Ancak Om’un en doğru gücü, en temel düzeyde, sonsuza dek evrenle bir olduğumuzu hatırlatmasıdır.